Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

NorwAI - Norwegian Research Center for AI Innovation

Alternativ tittel: NorwAI - Norsk forskningssenter for AI-innovasjon

Tildelt: kr 96,0 mill.

Norsk forskningssenter for AI-innovasjon (NorwAI) vil være et internasjonalt ledende senter for forskningsbasert innovasjon på datadrevet kunstig intelligens (NorwAI). Senterets oppgave er å utvikle teorier, metoder og teknologier for vellykket og ansvarlig utnyttelse av datadrevet kunstig intelligens, med industrielle innovasjoner som mål. Senteret inkluderer Norges sterkeste forskningsmiljøer på kunstig intelligens og data science, og flere av Norges mest ambisiøse industrielle lokomotiver. I tillegg til å være i forskningsfronten innen AI-forskning, vil senteret sette spesielt fokus på pålitelighet og bærekraft. Dette betyr at all teknologiutvikling i senteret vil inkludere resultater fra tverrfaglige forskningsaktiviteter om samfunnsmessig innvirkning og etikk, og personvern og sikkerhet. For å oppnå dette har NorwAI fokus i industriområdene Industry 4.0, telekom, økonomi og media. Disse er valgt basert på teknologi-modenhet, ressurser og ambisjoner, og samfunnsmessige konsekvenser. Senteret muliggjør innovasjon ikke bare ved å forbedre eksisterende virksomhet eller transformere individuelle virksomheter, men også fra effektiv overføring av kunnskap og erfaringer mellom næringer i AI-innovasjonsøkosystemer. Institutt for Datateknikk (IDI) ved NTNU er vert for senteret, og i tillegg til NTNU består senterkonsortiet av Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, forskningsinstituttene Norsk Regnesentral og SINTEF, og 11 ledende norske selskaper. NorwAI har et tett samarbeid med Norwegian Open AI Lab ved NTNU, og samarbeider med noen av de sterkeste AI-forskningsgruppene blant universiteter i Europa, Canada, USA og Kina. Selv om NorwAI fortsatt er i startfasen, har senteret allerede hatt betydelig framgang innenfor senterets sentrale forskningsområder. Pågående prosjekter og forskningsoppgaver inkluderer: -Studie av AI i samfunnet, med utgangspunkt i empiriske brukstilfeller. -Utvikling av rammeverk for vurdering av pålitelige AI-systemer. - Basert på et en stor samling av nyhetsartikler fra større norske aviser er NorwAI i ferd med å lage den største norske språkmodellen så langt, noe som muliggjør nye forretningsmuligheter på områder som chatbots og automatisk generering av tekstsammendrag -Avviksdeteksjon og predikering for datastrømmer av lav kvalitet, relevant for f.eks. sensor- og mobilitetsdata. -Forskning på hybrid AI, med brukstilfeller som inkluderer virtuell strømningsmåling for oljeindustrien og prediktivt vedlikehold for vindturbiner. For NorwAI er formidling og økt forståelse for AI-innovasjon en kjerneoppgave. I tillegg til å være med på organisering av akademiske konferanser, arrangerer vi den årlige NorwAI Innovate-konferansen i Trondheim, hvor deltakerne kan bli oppdatert på AI-innovasjons-forskning og brukstilfeller fra industrien, presentert av internasjonalt anerkjente talere. Konferansen har vært en stor suksess, med over 200 deltakere i 2022.

The Norwegian Research Center for AI Innovation, NorwAI, will be an internationally leading center for research-based innovation on data-driven artificial intelligence (AI). Its mission is to develop theories, methods and technologies for successful and responsible exploitation of data-driven artificial intelligence leading to industrial innovations. The center includes the strongest research communities in Norway on artificial intelligence and data science and some of the most ambitious industrial locomotives. In addition to advancing the state-of-the-art in AI research, the center will put special focus on trustworthiness and sustainability. This means that all technology development at the center will include results from multi-disciplinary research activities on societal impact and ethics, privacy and security, and technology transparency. To achieve this, NorwAI has an initial domain focus in the industry areas of extended Industry 4.0, Telecom, Finance and Media, all of which are chosen based on technology maturity, resources and ambitions, and societal impacts. The center enables innovation not only from improving existing operations or transforming individual businesses, but also from efficient transfer of knowledge and experiences between industries in AI innovation ecosystems. NorwAI is hosted by the Department of Computer Science (IDI) at NTNU. In addition to NTNU, the center consortium consists of the University of Oslo, the University of Stavanger, the research institutes Norsk Regnesentral and SINTEF, and 11 leading industry companies. NorwAI will have close collaboration with the industry-sponsored Norwegian Open AI Lab at IDI and the existing SFIs BigInsight and SIRIUS, and it is connected to some of the strongest AI research groups and networks at universities in Europe, US and China.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov