Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Mobilising Norwegian participation in H2020 IMI activities

Tildelt: kr 1,0 mill.

Hovedmålet til MobilNOR er å øke norsk forståelse og deltakelse i Horizon Europe, EU4Health, og Innovative Health Initiative, med et spesielt fokus på Mobilise-D konsortiumet. Mobilise-D konsortiumet er et offentlig-privat partnerskap finansiert av European Innovative Medicines Initiative (IMI). Vi vil gjennom MobilNOR prosjektet dele resultater fra Mobilise-D med relevante norske institusjoner og organisasjoner, og legge til rette for nye partnerskap og internasjonale samarbeid. Hovedmålet til Mobilise-D er å utvikle og validere en sensor-algoritme-løsning for å fra avstand kunne måle og holde øye med endringer i mobilitet i den virkelige verden ved bruk av en billig digital sensor. Sensoren produserer digitale utfallsmål på mobilitet som kan forbedre klinisk diagnostisering, metode, presisjonsmedisin, gi opplysning om terapeutisk og industriell utvikling, og møte aksept fra interessenter. MobilNOR er et samarbeid mellom Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og St. Olavs Hospital, med en toårig finansiering fra Norges Forskningsråd. Hovedutprøver i MobilNOR er professor Beatrix Vereijken, som også er et medlem av hovedstyret i Mobilise-D. MobilNOR nettverket vil samle sammen norske interessenter med kunnskap og ekspertise om digital helse og digital sensor teknologi ved å organisere ulike nettverksaktiviteter. Planlagte aktiviteter er seminarer, workshop demonstrasjoner om bruk av denne typen teknologi i klinikken og i helsetjenesten, og en konferanse som viser frem Mobilise-D resultater og skaper internasjonalt samarbeid. Gjennom disse arrangementene ønsker vi at norske akademiske og medisinske institusjoner skal dra fordel av tilgang til Mobilise-D prosjektet og dets resultater. Dette vil gi de førstehånds kunnskap om hvordan man gjennomfører digital mobilitetsvurdering i klinikken, og det vil gi de en økt forståelse for europeisk finansiering slik som Horizon Europe generelt, og spesielt IHI som er et av verdens største finansieringsopplegg for medisinsk forskning. Vi håper dette vil resultere i utvikling av delt forskning og nye digitale teknologiløsninger som vil bedre pasientvurdering og oppfølging i Norge. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside http://mobilnor.eu/ og følg oss på Twitter og LinkedIn.

IHI, the former IMI, represents the world's largest funding scheme for medical research, but Norwegian participation is limited. Through MobilNOR, we aim to increase awareness and participation in IHI projects in general, and the IMI2 project "Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement - Mobilise-D" in particular. Mobilise-D aims to revolutionise assessment of mobility loss using digital technology to enhance clinical trials and improve clinical management. Interest shown in the Mobilise-D project so far from companies, researchers, and healthcare providers underscores the importance of having digital mobility outcomes recognized as primary endpoints in clinical trials and treatment to allow for better follow-up of patients. Through the participation of NTNU in key roles in Mobilise-D, the opportunity exists to demonstrate future possibilities for better healthcare practice in Norway and in Europe. MobilNOR will create a playground where Norwegian stakeholders and Mobilise-D partners can meet to raise awareness about IMI and results from the Mobilise-D project, thereby promoting international engagement of Norwegian partners working in research and the healthcare sector. We will share our experiences with the IMI funding scheme, as well as results and outcomes of Mobilise-D, with a broad array of relevant Norwegian stakeholders to drive Norwegian participation in IMI and stimulate the development of new ways of patient assessment and follow-up in Norway. MobilNOR will gather Norwegian stakeholders such as healthcare professionals, researchers and academics working in the fields of medicine, health sciences, movement science, and physiotherapy, patient organisations, SMEs and spinoffs developing heath technologies, and policy makers, with the aim to create opportunities for international collaboration, develop joint research and new technologies, and expand the Mobilise-D network by adding additional Norwegian stakeholders.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler