Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Big Data for offentlige anskaffelser

Tildelt: kr 0,85 mill.

H2020-prosjektet TheyBuyForYou, med SINTEF Digital som koordinator, utforsker potensialet som ligger i stordata-analyse av anskaffelsesdata (anbuds-,kontrakts-, register- og fakturadata). Posjektet leverer verktøy for forbedret styringsinformasjon, markedskunnskap og transparens overfor innbyggere). TBFY-Norge sikter mot å etablere et nettverk av norske aktører innen a) offentlige anskaffelser (DFØ, kommuner, IT-tjenesteleverandører og næringslivsorganisasjoner) og b) fagmiljø innen dataforvaltning, interoperabilitet og analyse av stordata. Gjennom seminarer/workshops samt demonstrasjonspiloter vil TBFY-Norge dele kunnskap om metoder, teknologi og verktøy for analyse av anskaffelsesdata. Prosjektet vil også opprette og vedlikeholde en norsk versjon av anskaffelses-kunnskapsgrafen som ble utviklet av EU-prosjektet.

1. Øke EU-prosjektets "impact" i Norge TBFY-Norge har lykkes med å demonstrere nytten av samstilling og integrering av datakilder som er relevant for offentlige anskaffelser. Prosjektet har hatt flere møter med relevante institusjoner på kjøper- og leverandørsiden for å gi innspill til pågående digitaliseringsinitiativer innen offentlige anskaffelser. Her har datastrukturen som ble utviklet (norsk subsett av den europeiske kunnskapsgrafen) vært et viktig verktøy for å demonstrere teknologien. 2. Internasjonalisering TBFY-Norge har bl.a. resultert i en søknad til Nordforsk i 2020, i samarbeid med bl.a. Digitaliseringsdirektoratet og finske innkjøpsaktører, som dessverre ikke ble innvilget. Det vurderes nye muligheter for å bygge videre på resultatene sammen med norske aktører i kontekst av Horisont Europa. 2.

H2020-prosjektet TheyBuyForYou, med SINTEF Digital utforsker potensialet som ligger i stordata-analyse av anskaffelsesdata (anbuds-, kontrakts-, register- og fakturadata). Posjektet leverer verktøy for forbedret styringsinformasjon, markedskunnskap og transparens overfor innbyggere). TBFY-Norge sikter mot å etablere et nettverk av norske aktører innen a) offentlige anskaffelser (Difi, kommuner, IT-tjenesteleverandører og næringslivsorganisasjoner) og b) fagmiljø innen dataforvaltning, interoperabilitet og analyse av stordata. Gjennom seminarer/workshops samt demonstrasjonspiloter vil TBFY-Norge dele kunnskap om metoder, teknologi og verktøy for analyse av anskaffelsesdata.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder