Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Individual Investors and Asset Prices

Alternativ tittel: Enkeltinvestorer og prisdynamikk i finansielle markeder

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektnummer:

309855

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

En sentral del av finansiell økonomi dreier seg om prisdannelse i markedet. I dette prosjektet analyserer vi samspillet mellom individuell investoratferd og aktivapriser. Vår artikkel "What do the portfolios of individual investors reveal about the cross-section of equity returns?" viser at investorer med samme sosiodemografiske karakteristika, som for eksempel alder og formue, investerer i like aksjer. Vi finner at en over tid oppnår høyere avkastning enn det kapitalverdimodellen tilsier ved å overvekte aksjer som i stor grade eies av eldre velstående investorer og undervekte aksjer som i stor grad eies av unge og gjerne mindre velstående investorer. Vi kaller porteføljen basert på en slik strategi for "investor-faktoren". Vi finner at i tillegg til alder og formue så øker eksponeringen mot "investor-faktoren" med erfaring i aksjemarkedet mens den avtar med husholdningens systematiske lønnsinntektsrisiko. Samlet indikerer resultatene våre at både personlige atferdstrekk og personlige risikofaktorer påvirker porteføljevalg.

Recent work documents a great degree of heterogeneity in household portfolio choice. Because this variation is difficult to square with the assumptions embedded in leading asset pricing models, it may contribute to the failure of these models in explaining asset prices. What drives the heterogeneity in household financial portfolios and how it influences asset prices, risk sharing, and wealth inequality are, however, open questions. We fill this gap by assembling a globally unique dataset that covers all transactions made by all investors in the Norwegian stock and mutual fund market for over two decades. These data allow us to jointly characterize the investors, the assets they hold, and the prices of these assets. Our project is concerned with the following questions: How important are individual investors for determining asset prices? Which investor characteristics drive heterogeneity in investor behavior? How do investor characteristics interact with asset characteristics in determining which assets investors buy? How do individual investors contribute and react to asset price fluctuations? How does heterogeneity in individual investor behavior affect wealth inequality?

Aktivitet:

FINANSMARK-Finansmarkedet