Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Green Hydrogen Initiative

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektet baserer seg på de mest relevante resultater og informasjonen fra det FCHJU-finansierte REFHYNE-prosjektet og produsere formidlingsmateriell og aktiviteter spesielt rettet mot forskjellige norske interessenter fra den generelle befolkning, forsknings- og næringsaktører. Hovedaktiviteten i prosjektet har vært å formidle lærdom fra REFHYNE-prosjektet, og samtidig dele andre erfaringer og informasjon fra relevante hydrogen-prosjekter. Blant annet SH2IFT-prosjektet på hydrogensikkerhet, Disse arrangementene har vært digitale webinar, pga COVID-19, men også fordi det er lettere å nå et bredere publikum. I snitt har over 100 personer deltatt på de webinarene som er avholdt. Gjennom avholdte webinarer og utvilking av kommunikasjonmateriell har prosjektet bidratt til å spre informasjon og øke kunnskapen om hydrogenteknologi generelt, og elektrolyse spesielt. Grafikk og animasjonsvideo har blitt brukt i mange sammenhenger både i Norge og internasjonalt, og effekten av dette kommer også til å vare utover prosjektperioden. NORGH2E skulle bidra til en etablering av et forum for grønt hydrogen i Norge. Underveis pågikk det et arbeid for å etablere en hydrogenklynge, med tilsvarende formål. SINTEF bidro derfor til etablering av denne. Hydrogenklyngen H2Cluster ble etablert i 2019-2020, og er en nasjonal hydrogenklynge, med mål å utvikle en kompetanseplattform og kurs relevant for både nye mennesker som kommer inn i hydrogenbransjen og interessenter som trenger å forstå virksomheten. Prosjektet antas å føre til økte investeringer og innsats i forskning generelt, og spesielt innen internasjonalt samarbeid. Prosjektet vil også føre til økt kompetanse og aktivitet innen grønt hydrogen i Norge, både blant allerede etablerte aktører, men også nye aktører fra relaterte felt eller med relevant teknologi og/eller kompetanse.

Prosjektet vil føre til økte investeringer og innsats i forskning generelt, og spesielt innen internasjonalt samarbeid. Prosjektet vil også føre til økt kompetanse og aktivitet innen grønn hydrogen i Norge, både blant allerede etablerte aktører, men også nye aktører fra relaterte felt eller med relevant teknologi og/eller kompetanse. Ettersom vi søker å inkludere et politisk aspekt, tror vi også at vi vil ha en innvirkning på øverste nivå og dermed øke innsatsen og støtten i Norge innen dette feltet. Gjennom avholdte webinarer og utvilking av kommunikasjonmateriell har prosjektet bidratt til å spre informasjon og øke kunnskapen om hydrogenteknologi generelt, og elektrolyse spesielt. Grafikk og animasjonsvideo har blitt brukt i mange sammenhenger både i Norge og internasjonalt, og effekten av dette kommer også til å vare utover prosjektperioden.

The NORGH2E project is linked to the H2020 REFHYNE project (Clean Refinery Hydrogen for Europe),funded through the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, FCHJU. The main objective of the project is to deploy and operate a 10MW electrolyser in a Power to Refinery setting. In doing this, REFHYNE will validate the business model for using electrolytic hydrogen as an input to refineries, prove the revenues available from primary and secondary grid balancing in today’s markets and create an evidence base for the policy/regulatory changes needed to underpin this market. NORGH2E will increase knowledge in Norway about large scale green hydrogen production and use, thereby motivating relevant stakeholders to engage more in European funded projects. This will be achieved by organising workshops, a national network, a digital site visit video and dissemination material.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder