Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Green Hydrogen Initiative

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektet baserer seg på de mest relevante resultater og informasjonen fra det FCHJU-finansierte REFHYNE-prosjektet og produsere formidlingsmateriell og aktiviteter spesielt rettet mot forskjellige norske interessenter fra den generelle befolkning, forsknings- og næringsaktører. Dermed vil prosjektet nå et mye bredere publikum, mer fokusert på våre nasjonale muligheter, og oppmuntre et større antall norske aktører til å engasjere seg innen grønt hydrogen og den voksende internasjonale virksomheten. Med dette vil vi bidra til det overordnede målet for FORSTERK, å oppmuntre norske aktører fra forskning, samfunn og næringsliv til å initiere og påta seg nøkkelroller i Horizon 2020-prosjekter. Hovedaktiviteten i prosjektet så langt har vært å formidle lærdom fra REFHYNE-prosjektet, og samtidig dele andre erfaringer og informasjon fra relevante hydrogen-prosjekter. Spesielt SH2IFT-prosjektet på hydrogensikkerhet, som er et annet KPN-prosjekt støttet av Forskningsrådet. Disse arrangementene har vært digitale webinar, pga COVID-19, men også fordi det er lettere å nå et bredere publikum. I snitt har over 100 personer deltatt på de fem webinarene som er avholdt til nå. Også blan annet pga COVID-19, så ble elektrolyseanlegget i REFHYNE ikke ferdigstilt før i sommer, juli 2021. De første site visits vil finne sted tidligst i Q1 2022. Videre arbeid i prosjektet blir nettverking og formidling av prosjektet og planlegging av studieturer.

The NORGH2E project is linked to the H2020 REFHYNE project (Clean Refinery Hydrogen for Europe),funded through the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, FCHJU. The main objective of the project is to deploy and operate a 10MW electrolyser in a Power to Refinery setting. In doing this, REFHYNE will validate the business model for using electrolytic hydrogen as an input to refineries, prove the revenues available from primary and secondary grid balancing in today’s markets and create an evidence base for the policy/regulatory changes needed to underpin this market. NORGH2E will increase knowledge in Norway about large scale green hydrogen production and use, thereby motivating relevant stakeholders to engage more in European funded projects. This will be achieved by organising workshops, a national network, a digital site visit video and dissemination material.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler