Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium 2

Alternativ tittel: Det Brasiliansk-norske konsortiet for undervannsoperasjoner 2

Tildelt: kr 3,5 mill.

Det globale energilandskapet er i utvikling med fornybar energi, bærekraft og lavkarbonutslipp høyt på agendaen. Olje og gass vil fortsette å være viktige kilder til energi, men petroleumsnæringen må forberede seg for fremtiden og utvinne ressurser gjennom trygge løsninger som er karbon- og kostnadseffektive. Med denne bakgrunnen ble det Brasiliansk-norske konsortiet for undervannsoperasjoner (BN-SOC) etablert i 2017. USP, UFRJ, Unicamp, Equinor, Petrobras og GCE Ocean Technology er partnere i prosjektet, som koordineres av Institutt for Geovitenskap og Petroleum (IGP) ved NTNU. To sentre for forskningsdrevet innovasjon har vært involvert i arbeidet til BN-SOC: SFI SUBPRO og SFI MOVE. Prosjektet går nå inn i fase 2. Prosjektet hovedmål er å fortsette utviklingen av et verdensledende konsortium med fokus på utdanning, forskning og utvikling innenfor undervannsoperasjoner. Aktiviteter i første fase av BN-SOC har lagt vekt på mobilitet for å legge til rette for tverrfaglig samarbeid. Konsortiet har gjennomført ca. 70 gjensidige besøk og 15 forskningsopphold, samt kurs gjennomført ved USP, UFRJ og Unicamp. 5 tidsskriftsartikler har blitt publisert så lang og ca. 60 konferanseinnlegg / presentasjoner har blitt holdt. Basert på samarbeidet, er NTNU og våre brasilianske partneruniversitet nå også deltaker i det nyetablerte SFI SWIPA, koordinert av SINTEF Industri. BN-SOC2 vil sette søkelys på å: - Øke konkurransekraft og styrke norske og brasilianske institusjoners posisjon innenfor undervannsteknologi og undervannsoperasjoner - Fortsette å utvikle tverrfaglige og -institusjonelle prosjekter som kan muliggjøre teknologiløft i undervannsteknologi og undervannsoperasjoner - Utvikle fremtidens eksperter for det internasjonale energimarkedet, med kjernekompetanse innenfor undervannsteknologi og undervannsoperasjoner - Legge til rette for teknologioverføring til andre felt (eks. flytende havvind, marine mineraler), samt lære fra andre industriområder

Given the current energy challenges, such as renewable potential, sustainability and low carbon emissions, it is vital that the oil and gas industry prepares itself for the future. To this end, the Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium (BN-SOC) was established in 2017, following a successful INTPART application in 2016, with leading academic and industrial actors from Brazil and Norway as partners. All the consortium partners from BN-SOC are on-board for the second phase of the project. Activities of the first phase of BN-SOC have centered around the mobility as a major activity, and the consortium has good results to show for its activities so far. Increased contact with Brazil through BN-SOC has been a valuable supplement to NTNU, particularly to SFI SUBRPO and SFI MOVE, as well as the other consortium members. While contact between BN-SOC's members will continue after project end, the phase 2 financing of the project here proposed will be of central importance, not only to maintain current levels of activity, but to further develop cooperation between Norway and Brazil. The activities proposed in the project description (attached), and stemming from the objectives stated in this application, all contribute to INTPART's aims to enhance quality in Norwegian education and research, to enhance the link between higher education and research, to develop long-term international partnerships, and to further develop cooperation between academia and industry. A lack of funding at this stage will dissipate much of the consortium’s current momentum and miss the opportunity of a higher state of the art in the subsea field among Brazil and Norway.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research