Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium 2

Alternativ tittel: Det Brasiliansk-norske konsortiet for undervannsoperasjoner 2

Tildelt: kr 3,5 mill.

Det globale energilandskapet er i utvikling med fornybar energi, bærekraft og lavkarbonutslipp høyt på agendaen. Olje og gass vil fortsette å viktige kilder til energi, men petroleumsnæringen må forberede seg for fremtiden og utvinne ressurser gjennom trygge løsninger som er karbon- og kostnadseffektive. Undervannsproduksjon og undervannsoperasjoner har vært viktige i flere tiår, og begge land ligger i front på dette feltet, med betydelige undervannsbrønner på brasiliansk og norsk kontinentalsokkel. Målet med dette konsortiet har vært å muliggjøre utviklingen av et bærekraftig og bredt samarbeid innen undervannsoperasjonsutdanning, forskning og utvikling, mellom ledende akademiske og industrielle aktører i Brasil og Norge. Gjennom det nåværende konsortiet har vi samlet en gruppe ledende subsea-aktører fra både akademia og industri. Våre brasilianske universitetspartnere inkluderer de beste universitetene i landet: University of São Paulo (USP), Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) og University of Campinas (Unicamp). I tillegg har selskapene Petrobras (Brasil), og Equinor (Norge) vært aktive medlemmer av konsortiet, samt GCE Ocean Technology (Norge). Ved NTNU er BN-SOC Intpart2 koordinert av Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) og har vært tilknyttet to Sentre for forskningsbasert innovasjon – SFI SUBPRO (primær tilknytning) og SFI MOVE (delprosjekt med NTNU i Ålesund og USP). Aktiviteter i BN-SOC2 har sentrert seg rundt mobiliteten som en hovedaktivitet, for å legge til rette for tverrfaglig samarbeid. I løpet av prosjektperioden har konsortiet lagt til rette for ca 55 gjensidige besøk og ca. 8 korttidsopphold til dags dato, fra Norge til Brasil og omvendt. Korttidsoppholdene har vært medvirkende til å oppnå felles veiledning av masterstudenter, for å sikre verdifull forskningsutveksling for PhD- og Postdoc.-kandidater og felles publisering av vitenskapelige artikler og tekniske rapporter. Flere tidsskriftartikler har blitt publisert som et resultat av BN-SOC Intpart2-aktivitet, med flere artikler under produksjon og/eller gjennomgang, samt ca. 65 ekstra konferanseartikler og presentasjoner. Så langt har BN-SOC vært vertskap for tre konferanser, hvorav to i Trondheim (Norge) og en i Rio de Janeiro (Brasil). Konsortiet har vært en aktiv deltakergruppe i «Novemberkonferansen om brasiliansk-norsk energiforskning» i flere år på rad, blant annet vært ansvarlig for sesjoner, bidratt med presentasjoner og gjennom NTNU i planleggingen av konferansen. BN-SOC2-programmet har ført til et nært samarbeid med våre brasilianske partnere innenfor dette feltet, i tillegg til å ha vært av stor verdi for SFI SUBRO og SFI MOVE. Samarbeidet har også ført til brasilianske partner involvering i nye prosjektsøknader og forskningsprogrammer.

Given the current energy challenges, such as renewable potential, sustainability and low carbon emissions, it is vital that the oil and gas industry prepares itself for the future. To this end, the Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium (BN-SOC) was established in 2017, following a successful INTPART application in 2016, with leading academic and industrial actors from Brazil and Norway as partners. All the consortium partners from BN-SOC are on-board for the second phase of the project. Activities of the first phase of BN-SOC have centered around the mobility as a major activity, and the consortium has good results to show for its activities so far. Increased contact with Brazil through BN-SOC has been a valuable supplement to NTNU, particularly to SFI SUBRPO and SFI MOVE, as well as the other consortium members. While contact between BN-SOC's members will continue after project end, the phase 2 financing of the project here proposed will be of central importance, not only to maintain current levels of activity, but to further develop cooperation between Norway and Brazil. The activities proposed in the project description (attached), and stemming from the objectives stated in this application, all contribute to INTPART's aims to enhance quality in Norwegian education and research, to enhance the link between higher education and research, to develop long-term international partnerships, and to further develop cooperation between academia and industry. A lack of funding at this stage will dissipate much of the consortium’s current momentum and miss the opportunity of a higher state of the art in the subsea field among Brazil and Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research