Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

PRESTIIS - Predicting Stress in Salmon

Alternativ tittel: PRESTIIS - Predikere Stress i Laks

Tildelt: kr 3,8 mill.

I dag opplever oppdrettsbransjen høy dødelighet, med 53 millioner døde fisk i året. Dette representerer store økonomiske tap for industrien, og er dessuten et alvorlig fiskevelferdsproblem. Intensiv industriell produksjon utsetter dyr for mange faktorer som kan gi økt stress, og som kan føre til en redusert evne til å tåle ekstra håndtering. Det kan resultere i dårligere dyrevelferd og helse, og i verste fall død. Det er derfor et behov for pålitelige og forutsigbare dyrevelferdsverktøy. Produktet er en nylig utviklet stresstest for laks, som gjør det mulig å evaluere fiskens robusthet før operasjonelle prosedyrer som avlusing, transport, etc. Produktet vil gi kundene et beslutningsgrunnlag før håndtering av fisken. Ved å analysere fiskens evne til å håndtere stress kan oppdrettere unngå behandling som gir dårlig velferd, og i verste fall død. Prosjektet er konsentrert om å validere teknologien som et steg på veien mot en ferdig robusthetstest for oppdrettsindustrien. Prosjektet er et samarbeid mellom VIS, UiB, NORCE og NCE Seafood.

The ambition was to come up with a method to measure the stress tolerance of salmon, that is, how robust the fish is to handle extra stress in the future. Based on the samples collected from industrial farming, it has unfortunately turned out that we are unable to achieve those results. We see no possibility of achieving the goals that were set in the project and have therefore ended the project in an orderly manner as quickly as possible.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020