Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Increasing Operational Efficiency by Retrofitting Sensor-Based Anti-Swing Technology on Offshore Cranes

Alternativ tittel: Øke driftseffektiviteten ved å ettermontere sensorbasert antisvingteknologi på offshore kraner

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

309895

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Geografi:

Ideen med dette prosjektet er å bruke innovative styringssystemer og avansert sensorteknologi for å redusere installasjonstiden og kostnadene for havvindmøller ved å utvikle en bevegelseskompensert pile gripper (MCG) som gjør det mulig å installere offshore monopoler (MP) fra en dynamisk posisjonering (DP) kontrollert flytende fartøy. En av de mest utfordrende delene av å installere monopeler fra et DP-operert fartøy, er å trygt senke MP i vertikal stilling fra fartøyet og ned til havbunnen. I denne sekvensen vil MP senkes av en kran. På grunn av fartøyets heve- og rullebevegelse og også bølge- og vindkrefter som virker direkte på MP, vil MP begynne å svinge ukontrollert. Denne ukontrollerte svingen kan forårsake farlig høye krankrefter og / eller en kollisjon med fartøyet. Dermed er hovedoppgaven for MCG å dempe MP-svingningene.Vi har derfor gjennom dette prosjektet utviklet og bygget en skalamodell av MCG og en kran med en skallert MP hengende fra krana. Dette blir nå testet på en stewart platform med bevegelser tilsvarende fartøyet sine. MP blir videre senket ned i basseng (dvs sjøen), og vi kan på denne måten få testet ut funksjonen til MCG og dens kontroll algoritmer som er utviklet i prosjektet i et kontrollert miljø før det testes på det virkelige systemet.

The main outcome of this project is to introduce advanced system control approaches and sensor system algorithms to be deployed in offshore MP installations from a DP controlled floating vessel. The technology allows for a fully autonomous or at least semi-autonomous installation of MP’s, bringing added value to the maritime industry. The sensor algorithms allow us to estimate the pose of the MP in 3D in real-time. This makes the control system more efficient and safe in compensating the MP’s motion in harsh environments. Further, the developed algorithms compute critical system states at all times, giving operators vital information that allow for a safer operation. The developed system will introduce a big leap in widening the operational window for MP, and therefore offshore windmill installations. Additionally this technology enables the reduction of installation time and costs as well as a decrease in fuel consumption and hence less environmental impact. This allows the installation of more offshore windmills per year

The idea of this project is to use innovative control systems and advanced sensor technology to reduce the installation time and cost for offshore wind turbine installation. Through the technology developed in this project it will be possible to install offshore monopiles from a dynamic positioning (DP) controlled floating vessel. This will significantly reduce the installation time and cost which again will make offshore wind energy more competitive with other non-renewable energy sources and contribute to a more sustainable future. Today, offshore monopiles are installed by jack-up platforms or a moored vessel. For each monopile installation, the jack-up platform must be positioned correctly, raised and lowered and the floating vessel must be moored. Raising and lowering of the jack-up platform or mooring of a floating vessel is time consuming and makes the installation costly and inefficient. Based on MacGregor's legacy competence, this project aims to develop this innovative technology, which will support the company in the transition from delivering oil and gas oriented engineering solutions to more renewable energy oriented engineering solutions. One of the most challenging parts of installing monopiles from a free floating and dynamic positioned vessel is to safely lower the monopile in a vertical position from the vessel and down to the seabed. In this sequence, the monopiles will be lowered by a crane. Due to heave and roll motion of the vessel and also wave and wind forces acting directly on the monopile, the monopile may start to swing uncontrolled. Such uncontrolled swing may cause dangerously high crane forces and/or a collision with the vessel. Thus, the main task for this technology is to ensure a safe and controlled installation. The project will develop this technology using state-of-the-arte sensor technology and an advanced control system to ensure safe landing within a predefined area and a vertical monopile position after self-penetration and hammering.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2