Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The Lovisenberg study of Open-door policies in acute mental healthcare: developing and evaluating a service innovation to minimize coercion

Alternativ tittel: Lovisenberg Åpen Dør: et helsetjenesteforskningsprosjekt for utvikling- og evaluering av åpen dør policy i akutt psykisk helsevern

Tildelt: kr 7,0 mill.

Unødig tvangsbruk kan gjøre at pasienter mister håp, eller mister troen på at det nytter å søke hjelp. Lovisenberg Åpen dør har som mål å redusere unødig bruk av tvang i akutt psykisk helsevern ved å gi pasientene økt frihet. I åpen dør policy prioriteres pasientens frihet og selvbestemmelse. Bevegelsesfrihet synliggjøres ved at døren for inn- og utgang til avdelingen som hovedregel ikke er låst. Helsepersonell trenes i forebygging av tvangsbruk og gjør kontinuerlig vurdering av forsvarligheten av at pasienter har full bevegelsesfrihet. Åpen dør gir pasienter økt mulighet til å forlate situasjoner som kan oppleves invaderende eller provoserende og vil dermed også redusere sannsynligheten for konflikter mellom pasient og helsepersonell. Åpen dør har til hensikt å bygge tillit til helsetjenesten og motvirke stigmaet om at akutt psykisk helsevern er synonymt med å være innestengt. Første steg i prosjektet er å utvikle en versjon av åpen dør policy som passer vår virkelighet basert på åpen dør policy i Berlin og Basel. Arbeidet vil bygge på erfaringer fra både pasienter, ansatte, og pårørende. Endringene vil påvirke både hvordan vi jobber inne på sykehuset, hvordan vi trener på å bli bedre, og på hvordan pasientene tenker om vårt tilbud også utenom innleggelse. To akuttavdelinger vil prøve ut dette i ett år, og sammenligne med avdelinger som driver etter dagens modell. Etter det første året vil vi evaluere om åpen dør policy virker bedre, like godt som-, eller dårligere enn dagens beste praksis. Om erfaringene er gode, vil vi ta modellen i bruk ved flere avdelinger og fortsette utvikling og evaluering i minimum tre år til. Fordi mange vil vite om økt frihet fører til økt rusbruk inne på sykehuset, ønsker vi å måle dette i hele prosjektperioden. Vi vil også bruke registre til å sammenligne utviklingen til pasientene hos oss, med nabosykehusene i Oslo.

Freedom of movement is a fundamental human right that is systematically restricted in acute psychiatry to address safety, prognosis and/or staffing concerns. The legitimacy and therapeutic impact of the current state-of-the art ‘locked door’ practice has recently been called into question by the United Nations, the WHO, user organisations, and the Norwegian Government. Lovisenberg Diaconal Hospital wishes to implement and test a new service model, open-door policies, to increase patient freedom and reduce coercion in their inner-city acute psychiatric wards. The Lovisenberg Open Acute Door Study (LOADS) RCT will randomly assign admitted acute psychiatric patients to two open-door policy wards or state-of-the-art locked-door wards for 12 months. The RCT will be followed by a 4-year observational period to report on data beyond the RCT. The hypothesis is that open-door care will be equivalent to - or better than locked-door care. The risk of insufficient involvement of staff and management is addressed via an action-based implementation model: The Clinic Director retains the psychological ownership of the project, and invests considerable resources and time in engaging and listening to the opinion of staff, users, and external collaborators in dialogue on the design and implementation of the open-door service model. This also reduces the risk of insufficient research management, as the project manager for the research component need not constantly pressure staff and management to contribute but can focus on study design, results analyses and dissemination. Ordinary risk of insufficient inclusion (selection bias) and incomplete data are addressed by the designation of LOADS as a health services research project that will utilise routinely collected data from all admitted patients rather than being based on acutely ill patients providing informed consent. The RCT addresses the risk of selection bias in comparing old and new service models.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester