Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reinforcing competence in cybersecurity of critical infrastructures: a Norway-US partnership (RECYCIN)

Alternativ tittel: Styrking av kompetanse innen cybersikkerhet av kritisk infrastruktur: et Norge-USA partnerskap (RECYCIN)

Tildelt: kr 4,4 mill.

Digital sikkerhet er av nasjonal betydning, og det er viktig å ha nødvendige utdanningsmiljøer for å utvikle dyktige fagfolk på feltet. I den nasjonale strategien for digital sikkerhet understrekes Norges strategiske mål om å styrke den digitale sikkerheten i samfunnet, inkludert forbedring av kompetanse. Å tilby forskningsmiljøer, utdanne spesialister på digital sikkerhet som imøtekommer etterspørsel i arbeidsmarkedet, tilby studieprogrammer ved universiteter og høyskoler, og tilby profesjonelle opplæringskurs vektlegges som noen av de viktigste tiltakene. Strategien vektlegger også offentlig-privat partnerskap, sivilt-militært samarbeid og internasjonalt samarbeid. RECYCIN-prosjektet er et internasjonalt partnerskap mellom norske og amerikanske institusjoner som er høyt spesialiserte og i tet på forskning og utdanning innen digital sikkerhet og ringvirkningene for samfunnet. RECYCIN vil etablere og fremme et langsiktig strategisk partnerskap for å fremme forskning og utdanning om digital sikkerhet for kritisk infrastruktur. Prosjektpartnerne er Institutt for energiteknologi (IFE), Høgskolen i Østfold (HIØ), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Virginia Polytechnic Institute og State University (Virginia Tech). Prosjektet vil tilrettelegge for utvikling av kompetanse ved å tilby moderne forskningsmiljøer, studieprogrammer og industrielle opplæringskurs. Samarbeidet vil legge gjøre tilgjengelig forsknings-fasiliteter og -resultater og kunnskap i utdanningsprogrammer. Utfordringer tilknyttet organisasjonsmessige og menneskelige faktorer ved digital sikkerhet vil også bli inkludert i kompetansebyggingen. RECYCIN har som mål å støtte offentlige og private virksomheter i håndteringen av digital sikkerhet inkludert både utfordringer og muligheter for utvikling og omstilling. Til slutt, som en del av dette prosjektet (i 2021), for å fremme samarbeid mellom institusjoner og utvikle nettverket innen cybersikkerhet, organiserte vi en workshop om cybersikkerhet. Workshoppen ble organisert i samarbeid med Halden HTO -prosjektet, CybWin -prosjektet (#287808) og Rivne NPP Cyber Security -prosjektet. Dette var en digital workshop smed 49 deltakere som representerte 17 selskaper eller organisasjoner. Hovedfokuset for denne workshopen var på aspekter knyttet til trussellandskap i atomkraftverk (NPPs) og andre kritiske infrastrukturer som strømnettet. Publikum for denne workshopen var de som jobber med cybersikkerhet knyttet til NPPer, hvor denne workshopen vil gi en arena for å dele kunnskap og gi innspill til videre forskning på dette området. I tillegg var det andre studenter og unge forskere som en dag kan være kandidatene til å ta opp slikt arbeid til stede.

Cybersecurity of critical infrastructure is of national interest and that to safeguard critical infrastructures requires a strong cybersecurity workforce. Norway and many other nations are facing challenges to produce enough cybersecurity professionals to meet the industry and public needs. The necessity for cybersecurity competence is stated as one of the strategic goals in the Norway's National Cybersecurity Strategy. In Norway, few educational institutes have comprehensive cybersecurity programmes or courses, and most available courses are within Information Technology (IT) cybersecurity and not on Industrial Control Systems (ICS) cybersecurity. Moreover, the courses offered in Norway are primarily focused on technological aspects of cybersecurity and have limited scope on organizational and human aspects of cybersecurity. The RECYCIN project will assimilate the competence and enable the Norway and US partner institutions to support the development of a state-of-the-art cybersecurity academic and research infrastructure. The project will connect education with industry needs and research institutes with higher education institutions to both provide advanced research and education in cybersecurity. The activities of RECYCIN will support the cooperation between the partners, by: 1. Establishing a roadmap for long-term partnership among the partner institutions, and promoting education, research and innovation to advance next generation cybersecurity in critical infrastructure. 2. Sharing and co-developing undergraduate and graduate course on cybersecurity of critical infrastructure. 3. Sharing and co-developing professional training materials. 4. Developing mobility stays to cross pollinate cybersecurity expertise across the partner institutions. An objective of such exchanges of researchers is to support the development of study courses within cybersecurity at HIØ, NTNU and Virginia Tech.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research