Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Industry 4.0 and Management of Variations In a Sustainable manufactured product life cycle

Alternativ tittel: Industri 4.0 og styring av variasjoner i bærekraftig produksjion og livsløp for produkter

Tildelt: kr 4,5 mill.

MAVIS-prosjektet har som mål å styrke forsknings- og utdanningssamarbeidet mellom Norge, Frankrike og Tyskland innen følgende temaer: a) Industri 4.0, b) Tingenes internett (IoT), c) kyberfysiske systemer for styring av produksjonsavvik, og d) produktets livssyklus, gjenbruk og remanufacturing ved livssyklusens slutt. Følgende organisasjoner deltar i prosjektet fra de tre landene: Norge: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og SFI Manufacturing, Frankrike: Universitetet i Compiègne og IRT Jules Verne, Tyskland: Universitetet i Stuttgart, Fraunhofer IPA, Fraunhofer IAO. • Hittil har prosjektpartnerne arbeidet tett sammen med å utvikle ideer relatert til prosjektets temaer og har sendt inn flere EU-forslag. De planlegger å fortsette på denne veien for resten av prosjektet. • Som en del av kunnskapsutvekslingen mellom de tre landene har prosjektpartnerne besøkt industriområder i alle tre land, inkludert Airbus i Frankrike, Arena 2036 i Tyskland og Raufoss Industrial Park i Norge. I tillegg har partnerne presentert sitt arbeid og delt sin kunnskap ved flere anledninger i alle tre land. I de fleste tilfeller var disse presentasjonene åpne og ikke begrenset til bare prosjektdeltakerne. • Når det gjelder utdanning, er det planlagt sommerskoler i Norge og Tyskland som skal finne sted neste år (2024). Forberedelsene til sommerskolene har allerede startet i begge landene.

MAVIS will fund collaboration on research and education between Norway, Germany and France, and create lasting relations in Europe within the manufacturing engineering field. We will focus on Industry 4.0 and how IoT and cyber-physical systems can be useful to manage the inevitable variations in manufacturing of products, variations in the product life cycle and variations at the end-of life/ reuse /remanufacturing. How can digitalisation / Industry 4.0/ IoT be used to manage variation and create durable products, at lower manufacturing costs, with better performance and prolonged lifetime through optimised maintenance, as well as enable a circular material flow with reuse and remanufacturing? In short; how can digital tools help us to manage variation throughout the product lifecycle and contribute to UN SDGs? MAVIS originates from SFI Manufacturing where Sustainable Innovations and Industry 4.0 are key elements. The main purpose is international validation and increased quality of our research and education by strong collaboration with key education and research institutions in Germany and France. NTNU and SFI Manufacturing are frontrunners in Norwegian research, and MAVIS will strengthen our international position and give us a stronger foothold in EU and the European research arena. Target groups are mainly researchers, teachers and students at the partner universities, as well the industry research personnel in the SFI in Norway and in the industry network of the partners in Germany and France. MAVIS will impact SFI Manufacturing and the industry consortium creating a stronger international network with the selected partners. In the long-term will high quality research and education create competence on variation management, Industry 4.0, circular and sustainable manufacturing and international experience and thus contribute to having more conscious researchers, teachers, students, industry as well as better products living longer in a circular economy.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research