Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

EMBLA - Effektiv og miljøvennlige bilfergealternativ

Alternativ tittel: EMBLA - Efficient and environmentally friendly car ferry alternative

Tildelt: kr 7,4 mill.

EMBLA ser på mulighetene for å utvikle et konsept som vi kaller "ferge for bro" enten som en permanent løsning eller en midlertidig løsning i påvente av at man finner de riktige bro teknologiene tilpasset den enkelte fjordkryssing. Prosjektet ser også på alternativer til dagens fergekaier og vurderer et konsept rundt flytere der man i mindre grad blir avhengig av flo/fjære hvor fergekai holder alltid samme nivå som fergen +/- inntil 1meter avhengig av last. En slik løsning vil forenkle selve mooring og dokking prosessen samt trolig standardisere en enklere ladeløsning i kombinasjon med batteribytte.

Visjonen i dette prosjektet er å etablere en tjeneste og produkt som reduserer samfunnskostnadene med persontransport i kombinasjon med regularitet, bruk miljøvennlig grønn energi og logistikkutfordringene med trafikkflyten over fjordkryssingene på en mest mulig effektiv måte for leverandør av tjeneste (fergeselskapene) og kundene der man har en miks av alle typer kjøretøy som individuelt må tilpasses til trafikkmønsteret. Man registrerer at samfunnsdiskusjonene har stort fokus på kostnader knytt til etableringen av store Bru- og Tunell samband ikke minst rundt Fergefri E39, i Rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» fra Ekspertutvalget som er oppnevnt av Regjeringen for å komme med innspill til NTP. Man ser her at det vil bli fokus på alternative fjordkryssinger hvor man tenker seg økt bruk av selvkjørende transport – automatisering/autonomi i kombinasjon med grønn energi som elektriske ferger går mer og mer over til gjennom kravspesifikasjon i nye kontrakter til leverandørene av fergetjenester etc. I den sammenheng vil vi oppnå nye og forbedrede tjenester/produkter som vil representere høy innovasjonsgrad på mange områder i verditjenesten: - Fartøydesign for å ivareta regelverket og at innovasjonen er med på å endre regelverket for denne typen fartøy og fartøydrift uten dagens nødvendige sikkerhetsbemanning - Ny og optimal skrogutforming, hydrodynamisk optimalisert utforming av skrog og propulsjon system - Driftsoperasjonen til fartøyet gjennom utvikling av ny forretningsplan for leverandøren/rederiet tilpasset en verden med autonome- og mannskapsløse fartøy. - Overvåkning og sikker transport med samhandling til kontrollsenter på land - Service senter for support, drift og vedlikehold av alle ferger i regionen - Evakuering og redning et konsept som ivaretar sikkerheten under alle forhold

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2