Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Havforskningsinstituttet STIM-OA 2019

Tildelt: kr 0,23 mill.

Stimulere til OA-publisering

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet