Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advances in heterogeneous catalysis through integrated theoretical and experimental efforts

Alternativ tittel: INTPART - International partnerships for excellent education, research and innovation

Tildelt: kr 3,6 mill.

CATHEX er et prosjekt som bringer sammen verdensledende og anerkjente forskningsgrupper i et nettverk som skal fremme utdanning og innovasjon innen kjemisk teknologi, rettet mot å løse globale utfordringer. Synergien og målene i CATHEX skal oppnås gjennom: - Samarbeid mellom de norske partnerne NTNU og Universitetet i Oslo (UiO), East China University of Science and Technology (ECUST), University of Madison-Wisconsin (USA), University of Cape Town (South Africa) og University of Toronto (Canada). - Ledelse og administrasjon av iCSI; et Senter for forskningsbasert innovasjon tildelt av Norges forskningsråd og med vertskap ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU. - Finansiering av INTPART; et program som skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljøer og institusjoner i åtte prioriterte land. INTPART er et samarbeid mellom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) og Forskningsrådet. - Så langt har 10 webinarer blitt arrangert, med forelesninger av professorer fra University of Cape Town, East China University of Science and Technology, University of Wisconsin-Madison, Universitetet i Olso og NTNU. - 10 gjesteopphold av professorer, forskere, PhD studenter og masterstudenter fra partnere fra Sør-Afrika og USA til Norge. - 3 opphold av forskere utsendte fra Norge til partnere i Sør-Afrika (1 professor og en postdoc) og USA (en PhD) - Et seminar i Trondheim i samarbeid med avslutningsseminaret til SFI'en iCSI, der CATHEX sto for 2 av totalt fire dager. Deltagelse fra 10 eksterne CATHEX-partnere i tillegg til ca 40 forskere fra NTNU/UiO/SINTEF. 25 muntlige fagpresentasjoner (listet under results) og 20 postere. - Deltagelse (etter invitasjon) på seminar arrangert av CATHEX-partner fra University of Wisconsin-Madison i Italia. - 31 felles publikasjoner har blitt publisert i høyt rangerte fagfellevurderte tidsskrifter. Flere felles publikasjoner er planlagt og under utarbeidelse. - Totalt 60 muntlige foredrag og andre bidrag i forbindelse med konferanser, seminar/webinar og møter.

The CATHEX project brings together world-class and well-recognized research groups in an INTPART projects that aims to advance education and innovation within heterogeneous catalysis to solve global challenges. CATHEX integrates theoretical and experimental methodologies for specific selected challenges and utilizes the strengths and complementarities of the partners. CATHEX is initiated and managed by iCSI; a Centre for research-based innovation granted by the Research Council of Norway and hosted by Department of Chemical Engineering, NTNU. CATHEX is well aligned with NTNU’s mission, internationalization targets and national role in developing the technological foundation for our future society. CATHEX is based on existing collaborations or established intentions to collaborate between the Norwegian partners NTNU and the University of Oslo, East China University of Science and Technology (ECUST), University of Madison-Wisconsin (USA), University of Cape Town (South Africa) and University of Toronto (Canada). The CATHEX network enables a multidisciplinary approach, using kinetic and isotopic techniques, spectroscopy, microscopy, and theoretical modelling to advance fundamental, molecular scale understanding of heterogeneous catalytic processes. The research conducted will be pre-commercial, but the industrial network of all partners - iCSI in particular - can participate and learn of and contribute to the advancements. The synergy and objective in CATHEX will be enabled through exchanges and workshops. Shorter and longer research exchange periods will be financed, both to and from Norway, and involving senior and junior professors, postdoctoral fellows, graduate and undergraduate students. Supervision of students, teaching in NTNU and UiO PhD/MSc courses and guest lectures will be integrated with the exchange of senior researchers. Six workshops/schools will be organized, one at each partner node.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research