Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Trygghetsmetodikk for satelittbasert landingssystem for fly

Alternativ tittel: Safety methodology for GBAS navigation in aviation

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektnummer:

309955

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Indra Navia utvikler systemer for Air Traffic Management, og har utstyr installert på mer enn 1400 flyplasser verden over. Systemene våre dekker kommunikasjon, tårnløsninger og landingssystemer. De siste årene har Indra Navia utviklet satellittbaserte landingssystemer, og var de første i verden til å sette ut et satellittbasert landingssystem på norske kortbanenett-flyplasser; SCAT-I. Denne løsningen er de senere årene videreutviklet til GBAS (Ground Based Augmentation System), som skal sikre trygg landing også i dårlig sikt, såkalt Cat III. Denne løsningen utvikles i hht. ICAOs (International Civil Aviation Organization) standard, som ble ratifisert høsten 2018. Det stilles ekstreme krav til sikkerhet langs to hovedakser; kontinuitet og integritet, og av disse to gjelder de tøffeste kravene for integritet. GBAS er en form for differensiell GPS, og kravet til integritet går ut på at bakkestasjonen som vi utvikler ikke må sende noen form for feil eller villedende informasjon til flyet. I tillegg stilles det krav til tilgjengelighet. Ekstreme krav til sikkerhet medfører ekstreme krav til godkjenning. Godkjenning foreligger først når man har kunnet bevise at alle ICAO-krav er tilfredsstilt. Det er første gang et slikt system skal godkjennes internasjonalt, og derfor er utviklingen av bakkestasjonen i seg selv, men også utviklingen av verktøy og testscenarier krevende og omfattende. Siden starten av dette prosjektet har arbeidet med å strukturere kravhåndteringen blitt ferdigstilt, og man fortsetter med resten av prosessen. Testverktøy spesifiseres og utvikles, og dette arbeidet vil fortsette i 2021.

Indra Navia utvikler framtidens navigasjonsløsning for den sivile luftfarten. I videreføringen av SCAT-1-programmet Norge kjørte fram til 2006 er nå Indra Navia inne i en fase rundt industriell forskning for et nytt satellittbasert navigasjonssystem for internasjonal luftfart. Prosjektet er utvikling av høyteknologiske løsninger med scenarioer og simulatorer for å bidra til digitaliseringen av luftfart. Videre vil prosjektet kunne videre bidra til miljøforbedringer og styrke trygghet og effektivitet ved flyvninger, ved å redusere innflyvningstid og -lengde og derav drivstofforbruk og CO2-utslipp. Det vil også kunne redusere forsinkelser og øke flyplassenes kapasitet under lavsiktsforhold slik at behovet for utvidelser / infrastrukturinvesteringer reduseres. I samarbeid med akademia som Universitetet i Sørøst-Norge (USN) vil også prosjektet kunne styrke næringslivssamarbeidet for sentrale høyere utdanninger innenfor IT og system engineering.

Aktivitet:

TRANSPORT-Transport 2025