Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Geophysical Forecasting (CGF)

Alternativ tittel: Senter for geofysisk monitorering og prognosering (CGF)

Tildelt: kr 90,0 mill.

Prosjektnummer:

309960

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Det er et økende behov for nøyaktig overvåkning og prognoser knyttet til jorda vår. Jordskjelv, ras, kartlegging av vannressurser, hydrokarboner og tilhørende lagring av CO2 er velkjente eksempler. Vår visjon er å lage et verdensledende senter for geofysisk prognosering og bærekraftig ressursutnyttelse av jordas ressurser. Norge har allerede en ledende posisjon innen utforskningsgeofysikk, vi ønsker å utnytte denne ekspertisen til å skape en ny bølge som kan bringe oljebasert geofysikk inn i en ny blå økonomi og skape nye arbeidsplasser. Vi vil utvikle nye metoder som muliggjør en langt mere kontinuerlig og omfattende overvåkning av jorda og spesielt ressursutnyttelsen. Konkrete områder der vi ser at det er behov for store steg i framtida er CO2-lagring, bedre overvåking av oljereservoarer og overvåking av ras, jordskjelv og miljø. Bruk av eksisterende fiberoptiske kabler som allerede er gravd ned på land og til havs er en spennende ny teknologi som vil utforskes i det nye senteret. Det er i dag mulig å bruke lyset i en fiber til å høre på endringer fra jordskorpa, og dette ønsker vi å videreutvikle og forske mer på, kanskje er det mye penger å spare på dette. 4 institutter ved NTNU vil samarbeide med NORSAR (Norges senter for jordskjelvobservasjon på Kjeller), JAMSTEC (Japans senter for jordskjelv og tsunamiforskning). En rekke bedrifter fra norske og utenlandske bedrifter vil også bidra i senteret som for eksempel: NVE, Statens Vegvesen, BaneNor, Equinor, AkerBP, Tampnet, EVRY, Uninett og ASN. Tverrfagligheten i senteret vil spenne fra fysikk og matematikk til datateknologi og geofag.

The earth is a dynamic planet. There is a fundamental need to understand the processes influencing the earth’s crust, which ultimately supports and impacts all life. The arrival of rapid (in geological timescales) climate change with its associated ecosystem disruption has created additional challenges. Geophysics is key on both counts. Our vision is to create the world-leading research and innovation Centre for Geophysical Forecasting, by applying game-changing innovative technologies and bridging multiple disciplines and domains, across physics, geology, computer science, mathematics, academia and industry. To do this, a fundamental reorientation is needed in the way we view geophysical sampling and exploitation, shifting from traditional campaign-based approaches to continuous monitoring and forecasting in 4 dimensions. This requires both novel interdisciplinary synergy and the application of emerging technologies such as Distributed Acoustic Sensing through Fibre Optics cables, to the training of Artificial Intelligence (AI) on Big Data. Norway is already at the forefront of exploration geophysics; we intend to leverage that expertise to catalyse a new wave of commercially-valuable geophysical capabilities, applying disruptive technologies that will be game changers in the transition from hydrocarbon geophysics to the new blue economy, founded on sustainable geophysical applications. We have assembled an international cast of partners, both academic and industrial, with substantial backing already in place from key stakeholders. We have identified three core innovation research areas: CO2-storage management, Hydrocarbon production monitoring and Geohazard monitoring and forecasting, which, together, amount to an estimated new revenue potential of 12 Bn NOK of annual business. We will create both new geophysical products and services in the core businesses of our industrial partners, as well as innovative spin-off companies with new geophysical services.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov