Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Geophysical Forecasting (CGF)

Alternativ tittel: Senter for geofysisk monitorering og prognosering (CGF)

Tildelt: kr 90,0 mill.

Prosjektnummer:

309960

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Vår visjon i senteret er å skape kunnskap og forståelse fra geofysiske data. Våre tre hovedanvendelser av geofysisk monitorering er naturskader som skred, ras og jordskjelv, CO2 lagring og naturressurser. I 2021 har vi etablert et feltlaboratorium i Rissa der hensikten er å undersøke hvorvidt fiberoptiske kabler kan brukes til å monitorere akustiske egenskaper i leire over tid. Vi planlegger å følge årssykluser og samtidig gjøre målinger og observasjoner mens den nye fylkesveien bygges i området. Det er også gjennomført DAS (Distributed Acoustic Sensing) på jernbanestrekningen mellom Trondheim og Støren (50 km). Ved å kontinuerlig måle lyden som fanges opp i fibrene som er nedgravd ved siden av jernbanesporet, kan en måle en rekke forskjellige ting fra togtrafikk, biltrafikk, personer eller dyr som nærmer seg sporet osv. Vi har også gjennomført DAS-tester på fiberkabelen som forbinder Longyearbyen og Ny Ålesund på Svalbard. Her har vi observert mer enn 800 forskjellige vokaliseringer fra hvaler i området. Ved å utnytte det lavfrekvente akustiske signalet vi kan måle på en slik fiber, har vi vært i stand til å identifisere mange jordskjelv og også mange stormer med stormsentre flere tusen kilometer fra Svalbard.

The earth is a dynamic planet. There is a fundamental need to understand the processes influencing the earth’s crust, which ultimately supports and impacts all life. The arrival of rapid (in geological timescales) climate change with its associated ecosystem disruption has created additional challenges. Geophysics is key on both counts. Our vision is to create the world-leading research and innovation Centre for Geophysical Forecasting, by applying game-changing innovative technologies and bridging multiple disciplines and domains, across physics, geology, computer science, mathematics, academia and industry. To do this, a fundamental reorientation is needed in the way we view geophysical sampling and exploitation, shifting from traditional campaign-based approaches to continuous monitoring and forecasting in 4 dimensions. This requires both novel interdisciplinary synergy and the application of emerging technologies such as Distributed Acoustic Sensing through Fibre Optics cables, to the training of Artificial Intelligence (AI) on Big Data. Norway is already at the forefront of exploration geophysics; we intend to leverage that expertise to catalyse a new wave of commercially-valuable geophysical capabilities, applying disruptive technologies that will be game changers in the transition from hydrocarbon geophysics to the new blue economy, founded on sustainable geophysical applications. We have assembled an international cast of partners, both academic and industrial, with substantial backing already in place from key stakeholders. We have identified three core innovation research areas: CO2-storage management, Hydrocarbon production monitoring and Geohazard monitoring and forecasting, which, together, amount to an estimated new revenue potential of 12 Bn NOK of annual business. We will create both new geophysical products and services in the core businesses of our industrial partners, as well as innovative spin-off companies with new geophysical services.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov