Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Your green, smart and endless wardrobe

Alternativ tittel: Ditt grønne, smarte og uendelige klesskap

Tildelt: kr 23,5 mill.

Prosjektnummer:

309977

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Klesindustrien er en klimaversting med høye karbonutslipp samt stort forbruk av vann og kjemikalier. Prosjektets mål er å endre hvordan man konsumerer klær, fra å kjøpe og eie enkeltplagg til å få tilgang til en nærmest uendelig delegarderobe gjennom leie. De store volumene, og også den store miljøgevinsten ligger i klærne vi bruker hver dag. Dette forskningsprosjektet analyserer hva som kreves av teknologi, logistikk og tilrettelegging for å lykkes med klesutleie i stor skala. Det unike med FJONGs modell, er at selskapet leier ut klær fra overskuddslagre. Dette er klær som i utgangspunktet aldri ville nådd en sluttkunde, og det gjelder så mye som 30 % av alle plagg som blir produsert. En slik modell som utnytter allerede produserte klær, er mer kompleks, men åpner for store muligheter og miljøbesparelser. Resultatene fra prosjektets forskning vil FJONG bruke til å utvikle teknologi som muliggjør bærekraftig klesleie i flere markeder, i en skala som ikke tidligere har vært mulig. Prosjektet har som mål å løse tre hovedutfordringer. For å få til dette har vi med tre forskjellige samarbeidspartnere, med spisskompetansen som trengs for å løse hver av disse utfordringene. 1. Adferdspsykologi: I samarbeid BI og Senter for grønn vekst med Per Espen Stoknes ser vi på hvorfor vi konsumerer klær som vi gjør i dag, og hva som skal til for at forbrukere skal endre vaner fra å kjøpe nytt, til å leie eller "streame" klær. Her undersøker vi holdninger til leie av klær i både Norge og Tyskland. I tillegg undersøker vi hvordan butikker, merker og agenturer stiller seg til å leie ut overskuddslagrene sine. 2. Bærekraft: I samarbeid med NMBU skal vi utarbeide mer presise beregninger for klima- og miljøeffekter gjennom hele vår verdikjede. Da kan vi redusere vårt eget avtrykk ytterligere, og vise både kundene og utleiepartnerne våre klimaeffekten av å leie fremfor å eie. 3. Teknologi: I samarbeid med Universitetet i Agder skal vi ved hjelp av blant annet maskinlæring utvikle brukervennligheten og tjenestetilbudet. Vi skal utforske og utvikle en plattform som er designet spesielt for bruker-til-bruker-leie. Målet er å gi kundene så gode anbefalinger som mulig, og gjøre klesleie til et enkelt valg. Vi er sikre på at flere vil kunne bruke kunnskapen som kommer ut av de ulike prosjektene. Det er akutt behov for å endre dagens forbruk. Vi må finne solide, lønnsomme forretningsmodeller innen sirkulærøkonomien. Resultatene fra dette forskningsprosjektet vil kunne bidra til det grønne skiftet. Sitater fra våre forskningspartnere: «Vi er utrolig fornøyde med å kunne samarbeide med FJONG. Sirkulærøkonomi er et relativt nytt anvendelsesområde for kunstig intelligens, og vi ser umåtelig frem til å sette i gang og få til et konstruktivt samarbeidet.» Morten Goodwin, Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og nestleder ved CAIR.

Imagine having access to a never-ending shared wardrobe. And also making money off the clothes you own but only seldom wear. The textile industry is among the most polluting and resource demanding industries in the world, emitting more greenhouse gases than shipping and air traffic combined. Since the year 2000, global clothing production has doubled, but utilization has dropped. Every third garment is never used. FJONG aims to revolutionize the way we consume clothes, by making rental more attractive than buying new. We develop a unique rental platform, a convenient and environmentally friendly AirBnB for clothes. Our customers are able to both rent outfits and lend out their own, for a cut of the rental price. 60.000 people have already shown interest in our service and a large share of our inventory is sourced through private lenders. We are now ready to expand, both in Norway and internationally. However, further research is required to overcome some key challenges: - Behavioral change challenge: How do we change consumer habits? Which factors make people shift from buying to renting, or from throwing away to lending out? What is important for retailers to lend out? - Sustainability challenge: How can we optimize our business model from an environmental point of view, while still being scalable and financially viable? How can we minimize footprints from our own value chain, while at the same maximize our impact for sustainable clothing consumption? - Technical challenge: Can artificial intelligence and machine learning help create a superior user experience that makes renting more attractive than buying? How can we build a sharing platform that meets the requirements of the value propositions designed and the complex logistics of a peer-to-peer sharing platform? We are proud to partner with three leading universities, BI, NMBU and UIA to solve these challenges.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena