Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low carbon Aluminium Heat Exchanger Products

Alternativ tittel: Lav karbon aluminium varmevekslermaterialer

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

309991

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Aluminium i bil bidrar til lavere vekt og reduserte CO2 utslipp i bilens bruksfase. Inkluderer man bilens totale livssyklus i CO2 regnskapet, blir også bilens produksjonsfase relevant. Høyere krav til bærekraftig materialproduksjon fra bilprodusentene vrir markedet mot mer bærekraftige materialer med dokumentert miljøvennlig produksjon med lavt karbonavtrykk. LowEx fokuserer på produksjon av varmevekslermaterialer til bil med lavt karbonavtrykk på linje med Hydros sertifiserte lavkarbon produktklasser Reduxa og Circal. Målet er å redusere karbonavtrykket med minst 1 tonn per tonn aluminium produsert. Prosesser og produkter skal klargjøres for sertifisering (Environemental Product Certification (EPD)) og oppfylle kvalitetetskravene for varmevekslermaterialer. En bærekraftskalkulator for estimering av karbonavtrykk i produksjonsfasen for valseblokkmaterialer er etablert. Arbeid med kartlegging og evaluering av ulike råmaterialer og skrapkilder er startet opp. Utvalgte skraptyper er undersøkt ved hjelp av småskala smelteforsøk (oksidinnhold og kjemisk sammensetning). Et modelleringsrammeverk for å studere effekter av skrapmaterialer på varmsprekktendens og mikrostruktur er etablert og benyttet til å evaluere ulike skrapkilder. Rammeverket er også brukt i kombinasjon med småskala varmsprekkforsøk for evaluering av hvordan sprekktendens endrer seg med legeringssammensetning.

-

Aluminium in automotive applications contributes to light-weighting transportation and reducing carbon emissions in the user phase. Due to the global push for sustainable development and the transformation into a more circular and resource efficient economy, the sustainability of materials in the production phase has come into focus as well. When the entire life cycle of passenger vehicles is considered, i.e. taking into account both the production and use-phase in the overall balance, the relevance of the production phase of the car becomes obvious. Higher sustainability demands from the automotive sector on material production opens a market for sustainable materials with documented environmental conscious production and a low carbon footprint along the entire value chain. This project focuses on the production phase of heat-exchanger materials for the automotive sector with an overall aim to develop low-carbon footprint sheet ingot materials, aligned with Hydros certified product classes for low-CO2 emissions, Reduxa and Circal. The goal is to reduce CO2 emissions from current levels by at least 1 ton per ton aluminium produced. Processes and products developed shall be ready for environmental product declaration (EPD) and fulfil the quality demands on heat-exchanger materials. This will be done through selection of documented sustainable raw materials (Al, Si and alloying materials) produced with clean and sustainable energy sources and low emissions, increasing the content of recycled materials, alloy design that enable down-gauging of metal sheets with higher recycled content and process improvements that increase yield.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena