Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Dsolve - Biodegradable plastics in marine applications

Alternativ tittel: Dsolve - Bionedbrytbar plast til marine applikasjoner

Tildelt: kr 96,0 mill.

SFI Biodegradable plastics - Senter for utvikling av bionedbrytbar plast til anvendelse i fiskeri og akvakultur. Senteret har som visjon å redusere plastsøppel og tilhørende problemer (makro-/mikroplast og spøkelsesfiske) forårsaket av fiskeri- og havbruksnæringen. Vår ambisjon er å plassere Norge i spissen for forskning, utvikling og bruk av smarte biologisk nedbrytbare materialer for å redusere det globale problemet med marin forsøpling fra fiskerier og havbruk. Forsøpling fra ikke-nedbrytbar plast ender opp som makro- og mikroplast, mens tapte og forlatte fiskeredskaper kan forårsake "spøkelsesfiske". Dette resulterer i utilsiktet dødelighet av viktige fiskearter. Vår arbeidshypotese er at problemene knyttet til marin plastforsøpling forårsaket av fiskeri- og havbrukssektorene kan reduseres betydelig dersom tradisjonell plast i disse sektorene erstattes med nye biologisk nedbrytbare materialer. Målet med senteret er å utvikle teknologier og nye produkter, forbedre forvaltningsvilkårene og fremme innovasjoner som gjør det mulig for plastbaserte verdikjeder å bli mer sirkulære og ressurseffektive. Dette vil redusere karbon- og klimagassavtrykkene for å være med på å nå FN’s klima-, energi- og bærekraftmål. Den forventede effekten av dette senteret er at det vil føre til redusert plastforurensning i det marine miljøet. Dermed vil vi redusere effekten av makro- / mikroplast og spøkelsesfiske forårsaket av fiskeri- og havbruksnæringen. Senteret vil bidra til utvikling av lønnsomme og sosialt aksepterte sirkulære forretningsmodeller. Det er et mål å forbedre markedstilgang og skape større anvendelse av biologisk nedbrytbar plast som kan erstatte dagens anvendte materialer fra fossilt råstoff (olje). Videre vil senteret finne og / eller optimalisere teknologier for avfallssortering og alternativer for sirkulær avfallsbehandling (gjenbruk og/eller mekanisk, kjemisk og organisk gjenvinning) for biologisk nedbrytbare materialer fra en framtidig fiskerinæring.

The SFI DSolve addresses the problems associated with marine plastic litter (macro/microplastics and ghost fishing) caused by the fishery and aquaculture sectors . The negative environmental- and socio-economic impacts can be significantly reduced if traditional plastics in these sectors are replaced with new biodegradable materials. The goal of this SFI is to develop technologies and new products, improve the governance framework, and foster innovations that enable the plastic value chains to become more circular and resource-efficient in order to reduce their carbon and greenhouse gas footprints so that they are in line with climate, energy, and sustainable development goals (UN SDG 9, 12, 14). A highly qualified interdisciplinary consortium has been assembled to meet the SFI objectives. The consortium represents different disciplines and consists of a leading Norwegian university, research institutions, fishing and aquaculture companies, gear suppliers, industrial organizations, public management authorities, and NGOs. The SFI will be supported by key R&D institutions from the EU and a leading global polymer producer from South Korea (Part 3, Section 8). This international support will help maximize dissemination and exploitation of the project results and expand the market potential for new innovations. Results of this SFI will directly strengthen scientific knowledge, build up research capacity, and secure good management processes and sustainable value creation based on marine resources through innovation projects for the industrial sector.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov