Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Ultralyd til å verifisere at sementeringen av ringrommet er impermeabel

Alternativ tittel: Ultrasound to verify that the cementation of the annulus is impermeable

Tildelt: kr 11,2 mill.

Hovedmålet i prosjektet er programvareløsningen VRI som leverer ferdig prosesserte logger som betydelig vil forbedre identifiseringen og verifisering av sementeringen som en sikker barriere for CO2 lagring. Løsningen vil gi svar på om det er et fast materiale eller en fluid bak stålrøret med grafisk fremstilling av brønndata i 3D, samt sanntidsprosessering av data. Vi har utviklet algoritmer inklusiv maskinlæringsalgoritmer i en iterativ prosess med bruk av brønndata og testing i samarbeid med partnerne. Resultatene er veldig lovende og gir oss kunnskap til videreutvikling av algoritmene og implementasjon i programvare. Et godt bidrag for å nå togradersmålet fra Paris-avtalen er å lagre CO2 i naturlige porøse reservoarer dypt nede i bakken. Heldigvis finnes det flere typer takbergarter i Norge og på norsk sokkel, men fordi reservoarene ligger dypt nede i bakken, er man nødt til å bore brønner hvor man pumper CO2 ned for lagring i den porøse formasjonen. I brønnen vil det bli satt et stålrør for å forhindre fluider fra omliggende formasjon å lekke ut. Man er helt avhengig av at baksiden av stålrøret fylles med sement og lager en ugjennomtrengelig plugg, noe som verifiseres ved å bruke ultralyd. Teorien bak verifiseringen er ekstremt kompleks og det er stort behov for nye metoder for å prosessere måleresultatene fra brønnen. VRI løsningen vil gi langt bedre verifisering enn eksisterende alternativer. Om man ikke kan verifisere sementeringsjobben, blir det raskt store utgifter om man må bore et sidesteg. Alternativt, hvis man tolker feil og ringrommet ikke er forseglet, kan konsekvensene bli enorme med tanke på miljøskader og økonomiske utgifter.

Hovedmålet i prosjektet er programvareløsningen VRI som leverer ferdig prosesserte logger som betydelig vil forbedre identifiseringen og verifisering av sementeringen som en sikker barriere for CO2 lagring. Løsningen vil gi svar på om det er et fast materiale eller en fluid bak stålrøret med grafisk fremstilling av brønndata i 3D, samt sanntidsprosessering av data. Forskningsprosjektet vil fokusere på algoritmeutvikling i en iterativ prosess med bruk av brønndata og testing i samarbeid med partnerne. Et godt bidrag for å nå togradersmålet fra Paris-avtalen er å lagre CO2 i naturlige porøse reservoarer dypt nede i bakken. Heldigvis finnes det flere typer takbergarter i Norge og på norsk sokkel, men fordi reservoarene ligger dypt nede i bakken, er man nødt til å bore brønner hvor man pumper CO2 ned og lagres i den porøse formasjonen. I brønnen vil det bli satt et stålrør for å forhindre fluider fra omliggende formasjon å lekke ut. Man er helt avhengig av at baksiden av stålrøret fylles med sement og lager en ugjennomtrengelig plugg, noe som verifiseres ved å bruke ultralyd. Teorien bak verifiseringen er ekstremt kompleks og det er stort behov for nye metoder for å prosessere måleresultatene fra brønnen. VRI løsningen vil gi langt bedre verifisering enn eksisterende alternativer. Om man ikke kan verifisere sementeringsjobben, blir det raskt store utgifter om man må bore et sidesteg. Alternativt, hvis man tolker feil og ringrommet ikke er forseglet, kan konsekvensene bli enorme med tanke på miljøskader og økonomiske utgifter.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering