Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Liquid hydrogen to decarbonize maritime transport in Norway.

Alternativ tittel: Liquid hydrogen to decarbonize maritime transport in Norway.

Tildelt: kr 18,5 mill.

Prosjektnummer:

310032

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektpartnerne har som mål å utvikle, bygge og drifte en flytende hydrogenverdikjede som leverer maritime sluttbrukere. Flytende hydrogen kan være et kostnadskonkurransedyktig nullutslippsbrensel når det produseres i store mengder og tilbys i en effektiv logistikkjede inkludert sikker, robust bunkersdrift. Den overordnede ideen er å bygge en fullskala nasjonal hydrogeninfrastruktur for å sikre en pålitelig forsyningskjede med flytende hydrogen. Hydrogen regnes som det beste middelet for å gjøre det mulig å avkarbonisere skip som opererer i / til / fra Norge, da det er et nullutslippsbrensel som kan gi betydelig autonomi i skipet. Den komplette verdikjeden fra produksjon til levering av LH2 om bord er den viktigste innovasjonen, og først av sitt slag i verden. Det er betydelig utvikling som må gjøres ved hver del av verdikjeden for å kunne levere LH2 i 2024. Følgende emner anses som primære innovative elementer som skal utvikles i løpet av prosjektet: 1. En komplett LH2-verdikjede for maritim bruk, og gjør dermed lokalt flytende hydrogen tilgjengelig for distribusjon 2. Oppnå nullutslippet sjøtransport i 2024 3. Opprette et ekstra sluttbrukermarked gjennom innovasjon og forretningsutvikling i markedet 4. Kommersiell utnyttelse av biprodukter fra LH2-verdikjeden i form av bruk av spillvarme og oksygen 5. Tilpasset multimodalt (vei- og sjøbasert) transportsystem basert på nullutslipp sjøbårne lasteskip 6. Multibrukerterminal for bunkring av skip samt levering av væske og / eller komprimert hydrogen til klienter 7. Robuste, effektive og trygge bunkersstasjonskonsepter som gjelder for flere skipstyper, basert på LH2-ferge som pilot 8. Offentlig aksept, sosiale, sikkerhetsmessige og regulatoriske barrierer, profesjonell og kontrollert interessent kommunikasjon

The overall idea is to build a full-scale national hydrogen infrastructure in order to secure a reliable supply chain of liquid hydrogen (LH2) to maritime applications. The value chain is illustrated below. The development will be done by companies throughout the supply chain, with the aim to provide the lowest possible hydrogen price delivered to end users (primarily ships). Hydrogen is considered the best means to enable decarbonizing ships operating in/to/from Norway as it is a zero-emission fuel which may allow significant autonomy in the ship. Weight, space and volume onboard are intrinsic design elements in terms of expected revenue from passengers and cargo as well as the energy required for ship propulsion. When aiming to introduce a new fuel these elements have been considered in depth by Norled in the process of selecting LH2 for the Hjelmeland ferry under construction, as well as for the high-speed passenger ferry under development (ongoing Pilot-E project, ZEFF). Compressed hydrogen when compared with LH2 requires more space onboard (factor of 4 for available technology) and have longer bunkering time (factor of 6-8). The key elements to reduce the production cost are to plan for large volumes. Produced on a strategic location with access to lowest possible electricity prices, use of bi-products from electrolysis, reliable and efficient zero emission sea-born distribution and a new flexible concept for hydrogen terminals for distribution, storage and bunkering. Through ongoing projects in the partnership, it is claimed that ship technology is ready for hydrogen as fuel, but the value chain to provide this fuel is missing. This project has an ambition to build and operate a large-scale value chain with a high daily capacity to aggregate customer needs and to identify the optimal size to match LH2 customer needs. The initial end-user requirements from the project partners (Norled, Wilhelmsen and others), is estimated to app. 6 tons per day.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi