Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Regulatorisk tilpasning mot nytt EU-regelverk for kommersiell anvendelse av langdistanse dronesystem for automatisk kraftlinjeinspeksjon

Tildelt: kr 0,98 mill.

Forsterkningsprosjektet Regulatorisk tilpasning mot nytt EU-regelverk for kommersiell anvendelse av langdistanse dronesystem for automatisk kraftlinjeinspeksjon er satt opp for å forsterke virkningene av Horisont 2020-prosjektet Long-Range Unmanned Aircraft System (UAS) for Automatic Power Line Inspection and Documentation (hovedprosjektet). Hovedprosjektet er et samarbeid mellom Sevendof AS, Visimind AB, og SINTEF AS, for å utvikle et langdistanse dronesystem for automatisk inspeksjon av strømnettet. Prosjektet inkluderer utvikling av en nedskalert sensorpakke med høyoppløselige kamera for dokumentasjon av strømlinjer- og master, og en laserscanner for måling av vegetasjon. EU vedtok den 11. juni 2019 sitt nye regelverk for anvendelse av droner i Europa, med tilhørende nye klasseinndelinger, sertifiseringsprosesser, og koblinger til systemer og arbeidsgrupper for koordinering av ubemannet luftfart. Det nye regelverket vil tre i kraft den 1. januar 2021, med lengre innføringstid for enkelte deler av reglene. Arbeidet som vil gjennomføres i forsterkningsprosjektet er essensielt for å kommersialisere Sevendof sitt langdistanse dronesystem for automatisk kraftlinjeinspeksjon som utvikles i hovedprosjektet. Forsterkningsprosjektet sitt hovedmål er å oppnå nødvendig godkjenning for Sevendof sin organisasjon og Sevendof sitt dronesystem for å kommersielt levere dronetjenester i Norge og Europa. Gjennomføringen av prosjektet vil også inkludere interaksjon og samarbeid med Luftfartstilsynet, Avinor, og Europeiske myndigheter, inklusive deltagelse i arbeidsgrupper og fora for å koordinere og kommunisere sikker integrasjon av droner i samfunnet.

Prosjektet sitt hovedmål har vært å oppnå nødvendig godkjenning for å levere dronetjenester i Norge og Europa, med fokus på EU sitt nye droneregelverk. I løpet av prosjektperioden har innføring av det nye droneregelverket blitt utsatt fra 1. juli 2020 til 1. januar 2021. Det har derfor blitt utviklet en operasjonsmanual for dronesystemet slik utviklet i hovedprosjektet. Denne operasjonsmanualen ble utviklet for det eksisterende regelverket i Norge, med fokus på hvordan den effektivt skal gjenbrukes innenfor det nye EU-regelverket. Operasjonsmanualen for dronesystemet slik utviklet i hovedprosjektet har blitt godkjent av Luftfartstilsynet i prosjektperioden.

Sevendof utvikler i Horisont 2020-prosjektet “E! 12528” et langdistanse dronesystem for automatisk kraftlinjeinspeksjon. Dronesystemet består av et langdistanse dronefartøy med en bensin-elektrisk hybridmotor for lang rekkevidde og lang flytid, en dronestasjon som muliggjør automatisk letting og landing, samt fylling av drivstoff og lading av dronefartøyet. Prosjektpartner Visimind utvikler i prosjektet en sensorpakke tilpasset Sevendof sitt dronefartøy, med høyoppløselige kameraer og en 3D-lasersensor, for inspeksjon av kraftlinjer og nær vegetasjon. Prosjektpartner SINTEF bistår prosjektet med optimalisering av aerodynamikken til dronesystemet, med mål om å bedre rekkevidde og robusthet. Dronesystemet utvikles for at det skal kunne erstatte helikopter for kraftlinjeinspeksjon. Dette vil kunne redusere risiko for personell under inspeksjon, redusere klimautslipp, redusere støy for mennesker og dyr under gjennomføring av inspeksjon, forbedre datakvalitet ved å gjennomføre en jevnere automatisk flyvning, samt muliggjøre raskere feilsøking for nettselskap ved strømbrudd. EU vedtok den 11. juni 2019 sitt helt nye regelverk for anvendelse av droner i Europa, med tilhørende nye klasseinndelinger, sertifiseringsprosesser, og koblinger til systemer og arbeidsgrupper for koordinering av ubemannet luftfart. EU sitt nye regelverk for droner setter nye krav til Sevendof sitt dronesystem og operasjon som ikke var kjent da Horisont 2020-prosjektet ble påbegynt, og Luftfartstilsynet har uttalt at dette regelverket vil tre i kraft 1. juli 2020 i Norge, og måtte etterfølges innen 1. juli 2021. Forsterkningsprosjektet vil fokusere på å gjennomføre regulatoriske avklaringer for kommersiell anvendelse av Sevendof sitt dronesystem i Norge og Europa, samt gjennomføre nødvendig prosess for utvikling og godkjenning av nødvendig operasjonelt rammeverk i henhold til det nye EU-regelverket.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder