Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OPENVR – Next generation virtual reality for human-centered ship design

Alternativ tittel: OPENVR – Next generation virtual reality for human-centered ship design

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektet har gjennomført studier av eksisterende design prosesser med søkelys på å forstå hvordan VR kan benyttes i praksis i industrien. Resultatene av disse undersøkelsene har blitt brukt for å etablere VR demonstratorer for å støtte design og samarbeide. Disse demonstratorene har blir testet av et spekter av brukere for å avdekke hvordan disse vil fungere i bedriftenes prosesser. På grunn av COVID har prosjektet dreiet mot delte VR opplevelser over nettet der opp til 10 deltagere kan samarbeide uavhengig av lokasjon. En av industripartnerne har tatt i bruk resultater fra prosjektet i brukersentrert design av arbeidsplasser, konseptdesign og salg. Prosjektet skal studere hvordan disse prosessene fungerer i praksis.

OPEN VR is a framework for virtual reality (VR) - enhanced, collaborative, human-centred design of maritime workplaces. The framework will lead to 1) improved user and customer involvement in design, 2) safe and human-friendly workplaces 3) increased innovation, and 4) lower cost for new ships. There is a need to improve usability of ships and ships workplaces, in order to reduce human error and increase the efficiency of ship operations. Human-centered design (HCD) can help solve this problem, however, HCD are not common in Norwegian ship design and there is a lack of appropriate human centered ship design processes and collaborative mediums allowing shared understanding for all the relevant stakeholders to efficiently take part in the ship design process. We will solve this problem by introducing the OPENVR framework that combines a VR-enhanced HCD process for maritime design, with a VR system architecture specifically built to support the design of maritime workplaces. The innovation will make it much simpler to involve end users and customers in design and evaluation of maritime workplaces. The innovation have two main elements: 1. VR-enhanced HCD. We propose to use VR as an enabling technology to augment HCD process with the capacity to visualize, explore and experience the future use of a ship. The resulting VR-enhanced HCD process will make it possible to integrate VR and HCD in a cost-efficient way in industrial ship design processes. 2. VR architecture for design. The project will develop a VR architecture that includes state of the art technology to support maritime design processes. The VR architecture will support technologies that can reproduce realistically ship operations, and enable user-friendly review and modification of ship design concepts at the early phases of design. It will also include support of online infrastructure to make it possible to gather people and systems on different locations in a shared virtual world.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2