Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OPENVR – Next generation virtual reality for human-centered ship design

Alternativ tittel: OPENVR – Next generation virtual reality for human-centered ship design

Tildelt: kr 3,3 mill.

Det er behov for å forbedre brukervennligheten til skip og arbeidsplasser på skip, for å redusere menneskelige feil og øke effektiviteten av skipets operasjoner. Human-centered design (HCD) kan bidra til å løse dette problemet ved å fokusere på (1) involvering av skipets sluttbrukere (dvs. skipsbesetning) tidlig i prosjekteringsprosessen, (2) utforsking av operasjonelle scenarier for bruk av maritime arbeidsplasser ombord på skip og (3) legge til rette for samarbeid mellom de mange deltakerne i skipsdesignprosessen. HCD-prosesser og -metoder er ikke standard i norsk skipsdesign, og det mangler passende menneskesentrerte skipsdesignprosesser og samarbeidsmedier som tillater delt forståelse for alle relevante interessenter for å effektivt delta i skipsdesignprosessen. Prosjektet vil løse disse utfordringene ved å introdusere et OPENVR-rammeverk, som kombinerer en VR-forbedret HCD-prosess for maritim design, med en VR-systemarkitektur som er spesielt bygget for å støtte utformingen av maritime arbeidsplasser. Den underliggende ideen vil strømlinjeforme VR-forbedret HCD for maritim design ved å utvikle moderne teknologier sammen med drift og menneskesentrerte designprosesser. Ved å bruke AHOs nåværende VR-arkitektur vil OPENVR utvikle samarbeidsdesignaktiviteter som muliggjør nye former for interaksjoner mellom forskjellige brukere i en engasjerende omgivelse, med inspirasjon fra beslektet arbeid i bilindustrien. OPENVRs primære forskningstilnærming er å gjennomføre en serie hendelser der VR-arkitekturen brukes til å lage skipsscenarier for utvikling av maritime arbeidsplasser, i sammenheng med nåværende designprosesser ledet av OPENVRs industripartnere. Dette er nødvendig fordi integrering av VR-arkitektur avhenger av forholdene i en kompleks skipsdesignprosess som ikke lett kan gjenskapes i et laboratorium.

OPEN VR is a framework for virtual reality (VR) - enhanced, collaborative, human-centred design of maritime workplaces. The framework will lead to 1) improved user and customer involvement in design, 2) safe and human-friendly workplaces 3) increased innovation, and 4) lower cost for new ships. There is a need to improve usability of ships and ships workplaces, in order to reduce human error and increase the efficiency of ship operations. Human-centered design (HCD) can help solve this problem, however, HCD are not common in Norwegian ship design and there is a lack of appropriate human centered ship design processes and collaborative mediums allowing shared understanding for all the relevant stakeholders to efficiently take part in the ship design process. We will solve this problem by introducing the OPENVR framework that combines a VR-enhanced HCD process for maritime design, with a VR system architecture specifically built to support the design of maritime workplaces. The innovation will make it much simpler to involve end users and customers in design and evaluation of maritime workplaces. The innovation have two main elements: 1. VR-enhanced HCD. We propose to use VR as an enabling technology to augment HCD process with the capacity to visualize, explore and experience the future use of a ship. The resulting VR-enhanced HCD process will make it possible to integrate VR and HCD in a cost-efficient way in industrial ship design processes. 2. VR architecture for design. The project will develop a VR architecture that includes state of the art technology to support maritime design processes. The VR architecture will support technologies that can reproduce realistically ship operations, and enable user-friendly review and modification of ship design concepts at the early phases of design. It will also include support of online infrastructure to make it possible to gather people and systems on different locations in a shared virtual world.

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2