Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Alloys and Coatings for Space and other Extreme Applications

Alternativ tittel: Alloys and Coatings for Space and other Extreme Applications

Tildelt: kr 4,5 mill.

Etterspørselen etter materialer og belegg som tåler ekstremt etsende, termiske og slitende miljøer er raskt voksende. Material-utfordringer knyttet til denne type ekstreme miljøer er felles for bruksområder som rom- og romfarts-applikasjoner, medisinske implantater og metallurgiske prosesser. EXTREME-prosjektet prøver å skape et langvarig, mang-fasettert forsknings- og utdanningssamarbeid mellom norske (NTNU / SINTEF), tyske (RWTH Aachen, U. Bayreuth) og amerikanske (U. Virginia, U. Pittsburgh) organisasjoner som arbeider innenfor fagfelten utvikling, produksjon, karakterisering og modellering av legeringer og belegg for ekstreme applikasjoner. Partnerskapet vil arrangere utveksling av studenter, forskere og akademiker, holde sommerskoler / workshops / symposier og arrangere en felles doktorgradskurs til fordel for både de akademiske samarbeidspartnerne, industripartnere og samfunnet for øvrig. I den innledende fasen av prosjektet, som pågått i COVID-19 tider, har fokus vart utvikling av pensum i et felles doktorgradskurs. Den første felles workshop/"sommerskolen ble holdt 17-20 Januar 2022 i Trondheim med fokus på biomaterialer. Den andre sommerskolen ble holdt i Aachen 22-26 Mai 2023 med fokus på høytemperatur materialer og resirkulering. Utveksling av personell mellom NTNU-AAchen, NTNU-UniPitt og NTNU-UniBayreuth har blitt gjennomført i perioden som har resultert i felles publikasjoner. I tillegg har prosjektet sammen produsert prosjekt- og rekrutterings videoer

-

Materials and coatings that need to withstand extreme corrosive, thermal and abrasive environments are in rapidly growing demand. Strikingly, the challenges associated with severe environments transgress a multitude of applications such as aerospace and space applications, medical implants and metallurgical processes. The EXTREME project attempts to forge a long lasting, multifaceted research and education collaboration between Norwegian (NTNU/SINTEF), German (RWTH Aachen) and American (U.Connecticut, U. Virginia, U. Pittsburgh) organisations in the area of development, production, characterisation and modelling of alloys and coatings for extreme applications. The partnership will arrange exchange of students/researchers/faculty, summer schools/workshops/symposia and a joint PhD course. Outcomes and impacts of the project include 1) graduating students with broad competence in "extreme" materials for recruitment in industry and academia, 2) transfer of materials competence between sectors such as Metallurgy, Airspace/Space and Biomedical, 3) Joint research project applications towards a broader customer base, 3) joint publications in journals, conferences and popular channels, 4) A more widespread awareness of the multidisciplinary approach required to solve material challenges for extreme applications.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research