Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Resident autonomous ROV with a minimal environmental footprint

Alternativ tittel: Resident autonom ROV med minimalt karbonavtrykk

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

310055

Prosjektperiode:

2020 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

KM Technology har over fleire år utvikla moderne og energieffektive ROV løysingar, og var dei første som kommersielt introduserte elektrisk framdrift, onshore kontrollrom, og moglegheit for å lagre ROV subsea når den ikkje er i bruk (resident teknologi). Dette er løysingar som aukar tilgjengelegheita til utstyret og reduserer energiforbruket for ROV operasjonar. Me vil no utvikle teknologien vidare med å utvikle og validere ein heilt ny ROV farkost med moderne teknologi som gjer det mogleg å drive subsea aktivitetar med både reduserte utslepp og redusert driftskostnad. Den nye farkosten skal tilfredsstille Equinor sine krav for Unmannded Intervention Drone (UID) og kunne kontrollerast både manuelt (med kabel) og autonomt (utan kabel). Den vil være utstyrt med manipulator for å operere ventilar og drive anna mekanisk arbeid, og ulike sensorar for inspeksjonar. Den nye farkosten vil også kunne flytte seg autonomt mellom forskjellege lokasjonar for å på den måten betene fleire oljefelt utan å trenge støtte frå eit skip. Denne funksjonaliteten vil både redusere utsleppa av subsea operasjonar kraftig og auke fleksibilitet, tilgjengelegheita og utnyttinga av den nye ROV.

ROV operations today usually require a dedicated surface ship for support and daily maintenance. Removing the surface ship will reduce CO2 emissions by the ship’s daily emission, estimated to be 7000 tons per ROV. This corresponds to the annual emissions of 15 passenger vehicles, per day of subsea operation. It will also reduce the daily operational expenditure, typically from 500 000 NOK to 50 000 NOK, since less hardware (i.e., surface ship) and less manpower will be tied up by the operation. Introducing autonomy can further extend the cost savings to the ROV, reducing the number of persons involved in the operations and enable one vehicle to service a wide area. The ROV can then run scheduled automatic inspections and respond in predetermined and predictable ways to events happening in the area. It can also be programmed to transition from one subsea asset the next, performing the necessary operations for multiple sites still without requiring the surface ship. New ROV technology will be a world-first combination of all the following characteristics: - Subsea-resident and powered by batteries to eliminate the need for a surface ship, drastically reducing CO2 emissions and operational expenditure. Today’s ROVs are supported by dedicated support ships and powered directly and continuously by their diesel-generated power. - A vehicle design that is hydrodynamically optimized for minimal power consumption - Designed for fully autonomous missions - A new realistic ROV simulator is required that enables rapid virtual prototyping Current ROV technology is insufficient because - They are not designed to be powered by batteries nor for long transists between sites - Waste a significant amount of energy. This increase the environmental footprint and prevents battery-powered wireless operations. - The simulator lacks fidelity and sensor feedback for realistic virtual testing

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum