Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Child’s Best Interests in Child Protection: Learnings from a Cross-country Comparison.

Tildelt: kr 0,65 mill.

"Discretion and the child's best interest in child protection"(DISCRETION) er et banebrytende forskningsprosjekt finansiert av Det europeiske forskningsrådet, som ser på på barnevernsystemet og skjønnsutøvelse i ulike land. Målet er å undersøke kvaliteten på de skjønnsmessige vurderingene som gjøres når barnevernet flytter barn fra foreldrene, og å bringe frem ny kunnskap om ulike europeiske barnevernssystemer. Dette forsterkningsprosjektet støtter opp om formidlingen av funn fra DISCRETION-prosjektet, rettet mot et norsk publikum.

-

The ERC-funded H2020 project "Discretion and the Child’s Best Interests in Child Protection" (DISCRETION) conducts the most comprehensive cross-country comparison of child protection systems to date and aims to unlock the black box of discretionary decision-making in child protection cases. The project is at the research frontier of interdisciplinary studies of decision-making and the welfare state. This additional project, titled "Child’s Best Interests in Child Protection: Learnings from a Cross-country Comparison, seeks to bring knowledge and insights from DISCRETION to a Norwegian audience, in order to impact research and society in Norway. The ambition is to involve Norwegian researchers in the frontier research conducted in the project and to open up new platforms for research on the Norwegian child protection system. Further, the ambition is to communicate findings from DISCRETION to professionals, policy makers and the general public to establish a knowledge base for the political debate and policy development on Norwegian child protection. These ambitions will be achieved through a wide range of activities, including: Preparing accessible research summaries in Norwegian (video, text and audio), operate a Visiting scholar program, and hosting an Academic seminar, PhD course, Policy seminar and a Public event.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler