Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

In situ system for snølagring for alpinanlegg

Alternativ tittel: In situ snow storage system for alpine skiing resorts.

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektnummer:

310068

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Snølagring fungerer til og med i Oslo! Snø fra en vinter til den neste blir en nødvendighet for stadig flere vintersportsanlegg verden over. I et globalt klima i endring med mer vær og kortere kuldeperioder fungerer bevaring av snø uavhengig av vær. Det er en klimavinner. Snølagring skjer uten bruk av strøm eller vann, og uten særlige inngrep i natur og økologi er det både et lønnsomt og miljøvennlig alternativ til tradisjonell snøproduksjon. Pionerer har sanket og bevart snø i et tiår allerede, og flertallet av anlegg er nå i ferd med å modnes. Anleggene ser mot varige og forutsigbare løsninger for bevaring av snø. Vårt prosjekts mål er å utvikle et komplett system for bevaring av snø; et innovativt, forutsigbart og lønnsomt alternativ til tradisjonell snøproduksjon, for en klimapositiv fremtid for vintersporten. Snølageret vårt i Tryvann Vinterpark er gjennom 2021 blitt monitorert med 100 sensorer for temperatur, fuktighet, stråling, vind og nedbør - hvert minutt fra tildekking i april til midten av Oktober. Volumendringer er målt inn månedlig med drone-fotogrammetri og TLS og prosessert med programvare med åpen kildekode. Metodikker fra årets lagring valideres for økt bruk neste vår. Med en utviklet og validert metode kan vi enklere monitorere flere snølagre samtidig, fjernstyrt - i ulike klima, med ulik form og volum med potensielt ulike dekningsmetoder. Foreløpig prosessering viser en 50% volumreduksjon i Tryvann fra april-oktober. Minst like relevant er hvor mye som smelter etter avdekking - til snøen benyttes. For - avhengig av blant annet tilgjengelige ressurser i anlegget og vær i perioden for avdekking, blir snøen avdekket en god stund før den skal benyttes. Med pågående prosessering av volumendringer i denne perioden - vil vi veilede Tryvann fra allerede neste år av og gi dem bedre forutsigbarhet for når dem bør avdekke haugen. Mer overordnet ser vi optimistisk - mot å redusere smelting for neste års snølager - ved å forbedre form på snøhaugen og metode for tildekking. Produktene som er benyttet til årets lagring er Skimore AS sine egne tekstiler, skjøtemekanismer og sand-vekter, levert av eksisterende produsent. Prosjektkonsortiumet utforsker og utvikler i tiden fremover del-komponenter for å erstatte skjøtemekanismer og vekter for å øke holdbarhet, redusere ressursintensitet og utslipp til miljøet. I tillegg utvikles et installasjonsverktøy sammen med et fremoverlent skianlegg.

Prosjektet omhandler et nytt innovativt, komplett, integrert in situ system for bevaring av snø i alpinanlegg både i og utenom sesong for å sikre framtiden til skisporten. Systemet vil bestå av komponenter som sammen sørger for god isolering, effektiv tildekking og avdekking og sikker anordning mot underlaget og omgivelsene. Kort oppsummert skal systemet sørge for at snø lagres mer effektivt og at kvaliteten på snøen i anleggene vil bli bedre. Dette skal sikre fremtiden til alpinanlegg som på grunn av mildere og mer variert klima opplever økende utfordringer for å opprettholde drift gjennom sesong og i spesielt viktige perioder for besøkende (les: juleferie og påskeferie). Analyser og data av vær- og klimaforhold med tilhørende prediksjoner er sentrale elementer for utviklingen av simuleringsmodeller og systemet. Disse vil gi muligheter for å avdekke viktige optimaliseringsbehov av systemet. Man vil gjennom anvendt forskning bidra til teknologiforbedringer og dermed forbedring av systemets funksjonalitet. Søkerbedrift har et mål om at systemet skal ta posisjonen som en klimanøytral nødvendighet i en bransje hvor snøproduksjon øker i takt med klimaendringene. Resultatene fra forskningen vil implementeres i et demonstrasjonsanlegg for bærekraftig bevaring av snø med optimalisert virkningsgrad. Dette er grunnlaget for det kommersielle systemet som er søkerbedriftens sentrale forretningsområde. Prosjektet er en samarbeidskonstellasjon bestående av SINTEF Narvik AS, Peak Region AB, Oslo Vinterpark og Arctic Coat AS.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena