Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PlastiSirk - Quality control and documentation of recycled thermoplastics

Alternativ tittel: PlastiSirk - Kvalitetskontroll og dokumentasjon av resirkulerte termoplaster

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektnummer:

310081

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

NOPREC har etablert eget laboratorium for analyser av produksjon av plastgranulat. Vi kan vise til tester for flyt, tetthet og fuktighet. Vi har ansatt egen laborant med 10 års erfaring innenfor resirkulering av plast. Vi jobber nå med å finne ut hva som er neste test for å utvikle et granulat med best mulig kvalitet og stabilitet.

Hovedhensikten med dette prosjektet er å utvikle teknologi, metodikk, prosesser og kompetanse som er nødvendig for å resirkulere plastfraksjoner i industriell skala. For å oppnå dette, er det nødvendig å utvikle prosesser som er nødvendige for å kvalitetssikre resirkuleringsprosessen gjennom analyse og testing av plastfraksjonene. For SINTEF vil viktige FoU-aktiviteter være: 1) Metodeutvikling og gjennomføring av screening av plastmaterialene for identifisering av sporstoffer og additiver, samt måling av konsentrasjonen av disse, 2) Metodeutvikling og gjennomføring av av migrasjonstester for identifisering og konsentrasjonsmåling av uønskede substanser, samt 3) Levere anbefalinger mhp testintervall og testsammensetning for helhetlig dokumentasjon av innhold og materialegenskaper i ulike plastfraksjoner. For NOPREC og Containerservice vil viktige FoU-aktiviteter være prosessutvikling med bakgrunn i resultater og anbefalinger fra forskningsleddet: 1) Identifisering av faktorer i avfalls- og resirkuleringsleddet som påvirker produktkvalitet og egenskaper i positiv eller negativ retning (kjennetegn for plastfraksjoner med ulike egenskaper som kan/må separeres og kjennetegn for plastfraksjoner med ulike typer av forurensning), 2) Prosessutvikling for å unngå forurensning i plastavfall for resirkulering (sorterings- og logistikkrutiner for å unngå forurensning ved bearbeiding, bearbeiding for fjerning av forurensende materiale i ulike typer av plastavfall. I tillegg aktivitetene 3) Prosessutvikling for å beholde ønskede og unngå uønskede additiver samt 4) Prosessutvikling for å tilsette ønskede additiver mhp anvendelse og etterspørsel, for NOPREC.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena