Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av sterile planter til hage- og parkanlegg ved hjelp av CRISPR teknologi

Alternativ tittel: Development of sterile plants for gardens and parks using CRISPR technology

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

310088

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hagebusker er populære planter i norske hager fordi de har vakre blomster eller frukter, og fordi de skjermer for innsyn fra veier og naboer. Buskene bringer dessuten en liten bit av skogen inn i boligområdene - noe både mennesker og fugler setter pris på. Mange av disse populære hagebuskene hører imidlertid ikke hjemme i Norge og kan gi alvorlige konsekvenser for biologisk mangfold dersom de sprer seg utenfor hagegjerdet. Planter som utgjør svært høy risiko eller høy risiko i norsk natur er oppført på Artsdatabankens "Fremmedartsliste". De kan for eksempel påvirke det naturlige økosystemet og utkonkurrere stedegne arter, eller opptre som ugress i landbruket og i private hager. Utvalget av norskproduserte grøntanleggsplanter kan bli svært redusert dersom Fremmedartslista legges til grunn. Dette vil også legge føringer for norsk utvalgsarbeid i tiden fremover. Utvalgsarbeid i Norden har hatt som mål å finne planter som lett lar seg formere i planteskole og samtidig tåler det nordiske klimaet. Egenskaper det er fokusert på er herdighet, dekkevne, voksekraft og formeringsevne. Det er et paradoks at de samme egenskapene nå vurderes som risiko-egenskaper, også medfører oppføring på Fremmedartslista. Eliteplanter Norge SA har sammen med NIBIO i dette utviklingsprosjektet tatt i bruk genredigeringsteknologien CRISPR for å forsøke å utvikle sterile hageplanter som utgjør mindre risiko for norsk natur. Bruk av CRISPR-teknologi for å gjøre hageplanter sterile vil både være en ny produksjonsmetode og resultere i et bærekraftig produkt med helt nye egenskaper som vil være av stor økonomisk interesse for norske produsenter av hagebusker. Vi har nå etablert metoder for å dyrke disse hageplantene på skåler i veksthuset, og gjort transkriptomsekvensering for å identifisere aktive gener. Basert på disse transkriptomanalysene har vi identifisert en rekke kandidatgener vi skal forsøke å slå ut for å gjøre plantene sterile, og vi har nå laget modifiseringer av CRISPR-saksen som skal slå ut disse. En av de største flaskehalsene ved genredigering av planter er overføringen av CRISPR-verktøyet til plantecellene og deretter mikroformere dem slik at de kan utvikle seg til voksne planter. Disse metodene må ofte etableres og optimaliseres for hver enkelt art. Vi har nå lykkes med å etablere slike metoder for flere av artene, og vi har planter som har blitt behandlet med bakterier som inneholder CRISPR-verktøyet. I løpet av de neste ukene vil vi analysere de første plantene for å se om de har mutasjoner i ønsket gen.

Eliteplanter Norge SA ønsker i dette utviklingsprosjektet å undersøke om genredigering vil kunne bidra til å redusere risiko for tap av biologisk mangfold ved å utvikle sterile hageplanter ved hjelp av CRISPR. Bruk av CRISPR teknologi for å gjøre hageplanter sterile vil være både ny produksjonsmetode og resultere i et produkt med helt nye egenskaper. – Eliteplanter Norge SA er et utviklingsselskap som arbeider med utvalg, produksjon og markedsføring av norskproduserte grøntanleggsplanter av høy kvalitet og for norske forhold. Selskapet er et sameie av 12 planteskoler som sammen er totalleverandører av grøntanleggsplanter til hele Norge. Eliteplanter Norge SA har rettighetene til varemerket E-plante® og planteskolene produserer og selger E-planter innenfor E-plantesystemet. Planteskolene er hver for seg unike bedrifter med ulik produksjon og spesialfelt, som busker, trær, ungplanter, frukt, sommerblomster og planter egnet til hagesenter Utvalget av norske grøntanleggsplanter kan bli svært redusert dersom forskriften legger artsdatabankens fremmedartsliste til grunn. Dette vil også legge føringer for norsk utvalgsarbeid i tiden fremover. Utvalgsarbeid i Norden har hatt som mål å finne planter som lett lar seg formere i planteskole og samtidig tåler det nordiske klimaet. Egenskaper det er fokusert på er herdighet, dekkevne, voksekraft og formeringsevne. Det er et paradoks at de samme egenskapene nå vurderes som risiko-egenskaper, og medfører oppføring som fremmede arter med svært høy eller høy risiko for norsk natur. Det er derfor forretningsmessig interessant, ved bruk av moderne genredigering å utvikle sterile typer av planter som er viktige i hage- og parkanlegg.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram