Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances in research and education

Alternativ tittel: Atomkjernens fasonger og resonanser, et samarbeid om forskning og utdanning.

Tildelt: kr 3,5 mill.

INTPART-prosjektet skal styrke Universitetet i Oslos forsknings- og utdanningssamarbeid med partnerinstitusjonene: University of California Berkeley og Michigan State University, USA, TU Darmstadt, Tyskland, IPN Orsay og University Paris-Saclay, Frankrike, iThemba Labs og universitetet i Stellenbosch, Sør-Afrika. Dette er en fortsettelse av det meget vellykkede INTPART-prosjektet "Nuclear shapes and resonances in education?, nå med fire nye partnere etter å ha sett de unike mulighetene prosjektet har å tilby. Målet er først og fremst å gjøre forskning av høy kvalitet og involvere studenter i prosjektet "Nuclear shapes and resonances", som utforsker noen av de største ubesvarte spørsmålene i moderne kjernefysikk. Å forstå nuklidenes kontinuerlig endrende form og hvordan skallstruktur endrer seg når man beveger seg mot mer eksotiske kjerner på nuklidekartet er to eksempler på spørsmål dette prosjektet kan bidra til å besvare. Å samle eksperimentelle data som er relevante for disse spørsmålene er essensielt for å lage referansepunkter, dette bidrar til å forbedre teoretiske modeller for strukturen til kjerner i kjernefysikk. At resonanser eksisterer i kjerner er viden kjent for å ha en innvirkning på hvordan elementer produseres i ekstreme astrofysisk miljøer i universet vårt, å forstå dette er derfor et viktig tema innenfor feltet kjerne-astrofysikk. I tillegg kan forståelse av nuklidenes form og resonanser nuklider hjelpe oss å forstå reaksjoner som skjer i reaktorer. Midler fra prosjektet vil bidra til å øke master- og doktorgradsstudenters deltakelse i eksperimenter i forskningsfronten, inkludert experimenter for å studere eksotiske kjerner ved ISOLDE CERN og NSCL Michigan, USA og komplementære eksperimenter ved iThemba LABS, Sør-Afrika, LBNL Berkeley, USA og ved Syklotronlaboratoriet i Oslo. Prosjektmøter, utveksling av vitenskapelig personale, workshops og sommerskoler vil bli organisert. Studenter vil bli gitt mulighet og støtte til å kunne delta og presentere arbeidet sitt. Et annet mål er å gjøre studentutveksling på alle nivåer enklere ved å få på plass gode avtaler mellom universitetene og forhåndsgodkjente bachelorkurspakker. Et tredje mål er å utvikle samarbeid om utdanning og utvikle intensiv kurs for masterstudenter og PhD studenter som vil gi studiepoeng ved alle partneruniversitetene. Til tross for begrensningene COVID-19 pandemien har lagt på internasjonal reising, så har det nye prosjektet i samarbeid med sin forgjenger støttet to nylig fullførte masteroppgaver i Oslo. H. L. Ekeberg og N. I. J. Pettersen leverte høsten 2020 og våren 2021 sine oppgaver med medveileder Dr. A. Voyles (Berkeley). Prosjektene har også ført til langsiktig samarbeid, hvor blant annet den nye post-doc stillingen i Oslo ble fylt av Dr. K. C. W. Li fra Stellenbosch, Sør-Afrika. Han har tidligere deltatt i sommerskoler gjennom INTPART-programmet, og ble på denne måten kjent med forskningsmiljøet i Oslo. I dette nye INTPART prosjektet var det planlagt en utveksling for PhD-student D. Gjestvang til Berkeley høsten 2020, som nå er utsatt til høsten 2022. Hun deltok også nylig i et INTPART samarbeidsmøte med Dr. K. C. W. Li i Paris i oktober 2021. Prosjektet har sponset utvekslingen til Oslo fra Berkeley for Dr. E. F. P. Matthews for hans siste år på PhD fra august 2020 til august 2021. Under oppholdet i Oslo har han samarbeidet tett med andre PhD-studenter i Oslo og presentert sitt arbeid for resten av Oslo-gruppen. Nye sommerskoler har ikke vært mulig å gjennomføre hverken i 2020 eller 2021. En delvis digital versjon av en sommerskole blir holdt høsten 2021, og vil taes opp så materialet også vil være tilgjengelig for fremtidige studenter. En lokal intensiv skole er planlagt i Oslo høsten 2021 og internasjonale sommerskoler planlegges nå for 2022, både i Oslo og Sør-Afrika. Utvekslingsavtaler for studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå er allerede etablert fra det tidligere INTPART-prosjektet, og de vil arbeides videre med når utveksling og reise igjen blir mulig.

This project is a continuation of the highly successful INTPART-project "Nuclear shapes and resonances in education". Both the first and this new INTPART project are based on the research project "Nuclear shapes and resonances" which addresses some of the key questions of modern nuclear physics: How does the nuclear structure change with temperature? How do nuclear shapes and the shell structure evolve across the nuclear chart toward more exotic nuclei? Providing experimental data related to these questions is essential to benchmark and improve theoretical nuclear structure models. It can furthermore have an impact on nuclear astrophysics, helping to understand how heavy elements are made in the universe and improve our understanding of reactions occurring in nuclear reactors. It includes experiments to study exotic nuclei at ISOLDE, CERN and complementary experiments at IThemba Labs, TU-Darmstadt, LBNL Berkeley, IPN Orsay, and the Oslo Cyclotron. The INPART project aims to strengthen collaboration with the University of California Berkeley, USA, TU Darmstadt, Germany, IPN Orsay and University Paris-Saclay, France, iThemba Labs and the University of Stellenbosch, South Africa. Both scientifically and for education. This project also aims to increase master and PhD student participation in cutting edge research, by supporting their travel to the experiments at ISOLDE CERN, at iThemba LABS, South Africa, LBNL Berkeley, USA and at the Oslo Cyclotron, Norway. We will also organize collaboration meetings, scientific workshops, and summer schools. Make student exchange at all levels easier, by getting good agreements in place between the Universities and pre-approved bachelor course packages. We will develop and teach intensive courses for master (and PhD) students which will give credits at all 3 universities. The project is divided into 3 work packages focused on research, education and student exchange, respectively.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research