Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances in research and education

Alternativ tittel: Atomkjernens fasonger og resonanser, et samarbeid om forskning og utdanning.

Tildelt: kr 3,5 mill.

INTPART-prosjektet har fortsatt å styrke samarbeidet om forskning og utdanning mellom Universitetet i Oslo (UiO), University of California Berkeley og Michigan State University i USA, TU Darmstadt i Tyskland, IPN Orsay og Paris-Saclay Universitet i Frankrike, og iThemba Labs og University of Stellenbosch i Sør-Afrika. Et hovedformål med dette prosjektet er å legge til rette for deltakelse av master- og doktorgradsstudenter i fremragende forskningsprosjekter innen grunnleggende nukleærvitenskap. Gjennom dette prosjektet fikk studentene delta på sommerskoler, eksperimenter, og semesterutvekslinger. Partnerinstitusjonene i dette prosjektet driver verdensledende laboratorier, hvorav Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) i California, USA og Facility of Rare Isotope Beams (FRIB), ved MSU i USA. I Norge driver UiO Oslo Cyclotron Laboratory (OCL) der den unike detektorinfrastrukturen OSCAR befinner seg. Ansatte og erfarne forskere har kunnet planlegge og diskutere nye forskningsforslag samt veilede studenter i deres forskning. Noen høydepunkter så langt i dette prosjektet inkluderer studentdeltagelse i fisjonseksperimenter ved IJC-lab, studier av kjerneresonanser ved iThemba Labs, FRIB, LBNL og UiO, og medisinske anvendelser av kjernefysikk ved LBNL. Den pågående forskningsaktiviteten har allerede ført til flere publikasjoner og har bidratt til både Master- og PhDavhandlinger ved partneruniversitetene. Norske studenter har hatt stor nytte av å samhandle med eksperter på sine felt,ved partnerinstitusjoner, under både langtids- og korttidsbesøk. UiO har også tatt imot forskere fra partnerinstitusjonene. Flere masterstudenter ved UiO har og har hatt medveiledere fra en av partnerinstitusjonene. INTPART har tilrettelagt for utvidede besøk for noen få masterstudenter som har jobbet med reaktorsimuleringer og medisinske applikasjoner innen kjernefysikk. En doktorgradsstudent fra iThemba labs har besøkt Oslo ved en rekke anledninger for samarbeid og studentutveksling. INTPART-prosjektet ga studenter støtte til å presentere forskningen sin på konferanser både i Norge og i utlandet. Seniorforskere fra partnerinstitusjonene holdt samarbeidsmøter ved flere anledninger, for eksempel under Oslo Workshop on Nuclear Level Density and Gamma Strength Function i 2022. Et annet viktig mål med prosjektet er å samarbeide om undervisning og å utvikle intensive kurs for master- og PhD-studenter fra alle deltakende universiteter. Denne aktiviteten dro fordel av synergier med et lignende INTPART-samarbeid mellom UiO og universiteter i Japan, som ble avsluttet tidligere i 2023. Gjennom det nåværende INTPART-samarbeidet har seks avanserte kurs blitt arrangert og støttet. Disse ble undervist av internasjonale eksperter, blant annet professorer fra partnerinstitusjonene, over en periode på to uker. De deltakende studentene fra både UiO og samarbeidsinstitusjoner fikk 5 studiepoeng fra UiO. Et hovedaspekt ved kurset var å oppmuntre til aktiv læring samt fokus på praktiske aktiviteter knyttet til forskning. Det intense studentsamarbeidet og den stimulerende atmosfæren på kursene skapte bånd og vennskap mellom studenter med ulik kulturell bakgrunn og fremmet faglige nettverk mellom studentene og foreleserne. Flere av disse kursene har nå blitt faste emner ved UiO, og undervisningsmateriellet kommer nye generasjoner studenter til gode. Dette INTPART-prosjektet har styrket samarbeidet mellom partnerinstitusjonene betydelig. Det har skapt unike muligheter for studenter til å delta på fremragende forskningsaktiviteter, lære om avanserte emner fra verdensledende eksperter, og bygge sitt eget internasjonale forskningsnettverk. Det resulterte også i spennende nye forskningsinitiativer, som ytterligere vil styrke samarbeidet mellom partnerne i fremtiden.

This project is a continuation of the highly successful INTPART-project "Nuclear shapes and resonances in education". Both the first and this new INTPART project are based on the research project "Nuclear shapes and resonances" which addresses some of the key questions of modern nuclear physics: How does the nuclear structure change with temperature? How do nuclear shapes and the shell structure evolve across the nuclear chart toward more exotic nuclei? Providing experimental data related to these questions is essential to benchmark and improve theoretical nuclear structure models. It can furthermore have an impact on nuclear astrophysics, helping to understand how heavy elements are made in the universe and improve our understanding of reactions occurring in nuclear reactors. It includes experiments to study exotic nuclei at ISOLDE, CERN and complementary experiments at IThemba Labs, TU-Darmstadt, LBNL Berkeley, IPN Orsay, and the Oslo Cyclotron. The INPART project aims to strengthen collaboration with the University of California Berkeley, USA, TU Darmstadt, Germany, IPN Orsay and University Paris-Saclay, France, iThemba Labs and the University of Stellenbosch, South Africa. Both scientifically and for education. This project also aims to increase master and PhD student participation in cutting edge research, by supporting their travel to the experiments at ISOLDE CERN, at iThemba LABS, South Africa, LBNL Berkeley, USA and at the Oslo Cyclotron, Norway. We will also organize collaboration meetings, scientific workshops, and summer schools. Make student exchange at all levels easier, by getting good agreements in place between the Universities and pre-approved bachelor course packages. We will develop and teach intensive courses for master (and PhD) students which will give credits at all 3 universities. The project is divided into 3 work packages focused on research, education and student exchange, respectively.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research