Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

COOPERATION BETWEEN NORWAY AND BRAZIL IN RESEARCH AND EDUCATION FOR IMPROVED BREEDING IN SUSTAINABLE AQUACULTURE

Alternativ tittel: SAMARBEID MELLOM NORGE OG BRASIL I FORSKNING OG UTDANNING FOR FORBEDRET AVLING I BÆREKRAFTIG HAVBRUK

Tildelt: kr 2,6 mill.

Havbruk er den raskest voksende næringsmiddelindustrien i verden, og står for mer enn 50% av fisken til konsum over hele verden. Havbruk er også en av de viktigste og internasjonale næringene i Norge. NORBRAQUA vil etablere et langsiktig samarbeid mellom Norge og Brasil innen forsknings- og forskningsbasert utdanning innen havbruk gjennom gjensidig mobilitetsopphold for hovedfagsstudenter, felles studentveiledning, utvikling av en ferskvannsoppdrettsmodul på MSc-nivå og organisering av et workshop i selektiv avl og reproduksjon av fisk. De akademiske institusjonene som er involvert er Nord University, Universidade Estadual de Londrina og Brazilian Agricultural Research Corporation, som er det største forskningsinstituttet innen dyreproduksjon og landbruk i Brasil. I tillegg vil NORBRAQUA ha et sterkt samarbeid med havbruksnæringen gjennom to ledende fiskeoppdrettsselskaper, nemlig GenoMar og AquaBel. Prosjektet var direkte knyttet til ERC Consolidator-stipendet EPIFISH ved Nord universitet. Mobilitet er kjernen i dette prosjektet, og av denne grunn ble det sterkt påvirket i starten av covid-relaterte restriksjoner. Likevel har prosjektet fått enormt momentum i år, og det er tydelig at både det brasilianske og norske teamet er svært motiverte og takknemlige for det pågående samarbeidet vårt. Nord universitet har vært vertskap for to doktorgrads- og tre masterstudenter fra Brasil som har gjort fremragende forskning innen helse og reproduksjon av Nil tilapia. Blant mange spennende resultater har vi etablert protokoller for å hente egg gjennom hormonell induksjon og frysepreserve sæden. Disse metodene kan finne anvendelse i avlsprogrammer for Nil tilapia. Vi har flere aktiviteter planlagt for det siste året av prosjektet, nemlig en workshop innen neste generasjons sekvensering og gjesteforelesninger ved Nord universitet, samt en symposium innen akvakulturgenomikk i Brasil. Resultatene fra NORBRAQUA vil bidra til i) langsiktig høykvalitets samarbeid mellom Brasil og Norge innen forskning og utdanning, ii) økt bilateral mobilitet for studenter og akademikere, iii) rekruttering av nødvendig kompetanse i akvakulturindustrien, og iv) bærekraft i fiskeoppdrett.

Aquaculture is the fastest growing food production sector in the world, accounting for more than 50% of the fish for human consumption worldwide. Aquaculture is also one of the most important and international industries in Norway. NORBRAQUA will establish a long-term cooperation between Norway and Brazil in research and research-based education in aquaculture through reciprocal mobility stays of graduate students, joint student supervision, development of a freshwater aquaculture module at the MSc level and organisation of a workshop in selective breeding and fish reproduction. The academic institutions involved are Nord University, Universidade Estadual de Londrina and the Brazilian Agricultural Research Corporation, which is the largest research institute in animal production and agriculture in Brazil. In addition, NORBRAQUA will have a strong collaboration with the aquaculture industry through three leading fish breeding companies, namely AquaGen, GenoMar and AquaBel. The project will be directly linked to the ERC Consolidator grant EPIFISH at Nord University. The expected outputs from NORBRAQUA will contribute to i) long-term high quality cooperation between Brazil and Norway in research and education, ii) increased bilateral mobility of students and academics, iii) recruitment of much needed competence in the aquaculture industry and iv) improvement of selective breeding programmes and sustainability of fish farming.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research