Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

NORCICS - Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors

Alternativ tittel: NORCICS - Norsk senter for cybersikkerhet i kritiske sektorer

Tildelt: kr 96,0 mill.

Informasjonssikkerhet gir nye muligheter for digital innovasjon, støtter virksomheters tilpasningsevne og legger til rette for produktivitet og utvikler kundelojalitet. NORCICS’s visjon er å bidra til å gjøre Norge til det mest sikre digitaliserte landet i verden, ved å forbedre informasjonssikkerhet og motstandsdyktighet i kritisk sektor, gjennom å støtte forskningsbasert innovasjon. Formålet med forskningen til NORSICS er å utvikle innovative løsninger for informasjonssikkerhet som kan tilfredsstille behovene i et samfunn i kontinuerlig teknologisk utvikling. På denne måten vil NORSICS bidra til å oppnå strategiske mål for nasjonal strategi for digital sikkerhet. NORSICS følger en systematisk og helhetlig tilnærming, for å forbedre forståelsen av mennesker, prosesser og teknologi, for å beskytte kritisk sektor gjennom kjernefunksjonene i informasjonssikkerhet (identifisere, beskytte, oppdage, respondere, gjenopprette). Ved NORCICS vil forskning på informasjonssikkerhet teknologi resultere i nye verktøy og metoder som kan brukes i forskjellige infrastrukturer. Representanter fra flere deler av kritisk sektor bidrar med å teste og validere nye løsninger. Prosjektgruppen som er samlet utfyller hverandres kompetanse og dekker de fleste områdene som skal forskes på innenfor det teknologiske delen av informasjonssikkerhet. Samarbeidspartnerne er fra offentlig og privat sektor og dekker ulike typer virksomheter. Internasjonalt anerkjente aktører innen informasjonssikkerhet har også vist sin interesse og kommer til å samarbeide med NORCICS. NORCICS vil skape et solid forskningsmiljø med høy kompetanse innen informasjonssikkerhet, som kan bidra til å styrke offentlig sektors motstandsdyktighet, gjennom å utdanne 18 PhD kandidater og over 7 postdoktorale forskere med kompetanse for å sikre samfunnets behov.

The National Cybersecurity Strategy for Norway acknowledges the need to “address the (cybersecurity) challenges that will inevitably arise in conjunction with the rapid and far-reaching digitalization of Norwegian society”. Norway is one of the leading digital nations in the world. NORCICS’s vision is to contribute to making Norway the most securely digitalized country in the world, by improving the cyber security and resilience of its critical sectors, through supporting research-based innovation. NORCICS will follow a holistic, comprehensive and systemic approach addressing people, processes and technology to protect critical sectors throughout the cybersecurity core functions (identify, protect, detect, respond, recover). NORCICS adopts the Open Innovation Model, and the Technology Transfer model for joint industry-research groups research-based innovation, thus allowing its user partners to participate in shaping research and innovation roadmaps. Within NORCICS, the research is organized into three workpackages WP2 aims at improving our understanding of the cybersecurity-related issues in critical sectors; WP3 technologies aims at developing solutions for addressing these issues, whilst WP4 aims at validating and demonstrating these solutions in a number of critical sectors. Additionally, WP1 will maintain an innovation roadmap for all of NORCICS, WP2 is devoted to dissemination and knowledge transfer, and WP6 is the management workpackage. The consortium members have complementary expertise that collectively covers most of the areas of fundamental research, the sectorial domains and the technological applications of cybersecurity. The user partners come from both the public and the private sector and cover all the critical sectors addressed in NORCICS. Additionally, a number of internationally highly reputed centers active in the field of cybersecurity have confirmed their collaboration with NORCICS.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

IKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerFinans og bankFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiAvanserte produksjonsprosesserDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeInternasjonaliseringPortefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerTjenesterettet FoULTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerVareproduserende industriPolitikk- og forvaltningsområderForskningGrunnforskningPortefølje Muliggjørende teknologierSamfunnssikkerhetIKT forskningsområdeDigital sikkerhetIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)