Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Bergen-Harvard Cancer Studies Phase 2: Continued Partnership for Responsible Education, Research and Innovation

Alternativ tittel: Bergen-Harvard Kreftstudier Fase 2: Fortsatt Partnerskap for Ansvarlig Utdanning, Forskning og Innovasjon

Tildelt: kr 3,5 mill.

INTPART-prosjektet "Bergen-Harvard Cancer Studies: A Partnership for Excellent Education and Research" ble etablert i 2016 som et samarbeid mellom CCBIO, the Vascular Biology Program (VBP) ved Boston Children's Hospital og Harvard Medical School, og Harvard Kennedy School. Aktivitetene i samarbeidet har vært vellykket og har styrket forskningsutdanningen og samarbeidet mellom partnerne. Fase 1 av prosjektet hadde som målsetning å styrke master- og ph.d.-utdanningen, forskningsutdanningen og internasjonalt forskningssamarbeid gjennom partnerskap med institusjoner i verdensklasse. Dette ble fullført gjennom flere vellykkede aktiviteter, inkludert kurset Cancer-Related Vascular Biology, et seminar i vitenskapelig skriving, dedikerte seminarer og workshops, et lab-besøksprogram og et nettverksforskningsmøte. I fase 2 av INTPART-prosjektet viderefører CCBIO alle aktiviteter fra fase 1, og utvider omfanget for å styrke ansvarlig utdanning, kreftforskning og nytenkning ytterligere gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. CCBIOs fokus på ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation, RRI) integreres nå i alle prosjektaktiviteter. Forskningsmiljøet ved Harvard er uten tvil det ledende og mest innovative stedet i verden for kreftforskning og utvikling, og fase 2 av prosjektet vil bidra til innovasjonskapasiteten til norsk kreftforskning ved å lære av de tette og produktive samarbeidsrelasjonene mellom akademia og medisinsk industri i Boston-området. Som en del av dette fokuset introduserer CCBIO det nye kurset Innovation in Cancer Research, der tema innen innovasjon og entreprenørskap skal formidles våre studenter og forskere. CCBIO-INTPART-prosjektet bidrar til å styrke ansvarlig kreftforskning, innovasjon, forskningsutdanning og internasjonalt samarbeid, og med målsetningen for fase 2, også med mulig innvirkning på nasjonale og internasjonale helsepolitiske miljøer.

Through this project proposal, the Centre for Cancer Biomarkers CCBIO and Vascular Biology Program, a world-class department from Boston Children’s Hospital and Harvard School of Medicine aim to reinforce and expand the partnership on integrated excellent education and research, promoting a sustainable strong partnership. During the Phase-1 project, we achieved strengthened research education at master and PhD levels; increased the student and faculty mobility; and increased international research collaboration. With the aim of strengthened responsible cancer research, innovation and research education in the Phase-2 project, we consolidate and strengthen the success activities from the Phase-1: Cancer-Related Vascular Biology course (6 ECTS), Scientific Writing Seminar and seminars on mentoring and career development. We continue the successful Lab visit program, where students from CCBIO have participated in Harvard research groups (6-12 weeks). Seminars on research dissemination and communication are developed in Phase-2. Also, a novel course initiative is presented in Phase-2: Innovation in Cancer Research. Further, we aim for a gradual transition from RRI as a parallel activity to biomedical activities, to RRI constituting an integral part of research and educational activities. The CCBIO-INTPART project clearly gives added value to higher education and research at our institution, also with added effects to the partner institution. Strengthened ELSA/RRI collaborations and integration is expected to impact national and international health policy environments, truly strengthening the impact of CCBIO research and education well beyond the university community. The inclusion and active integration of junior group leaders at both sides of the partnership in the Phase-2 project, enables and support long-term perspectives and sustainability in the partnerships, and the increased female ratio of project participants promote sustainable gender balance.

Aktivitet:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research