Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Bergen-Harvard Cancer Studies Phase 2: Continued Partnership for Responsible Education, Research and Innovation

Alternativ tittel: Bergen-Harvard Kreftstudier Fase 2: Fortsatt Partnerskap for Ansvarlig Utdanning, Forskning og Innovasjon

Tildelt: kr 3,5 mill.

INTPART-prosjektet Bergen-Harvard Cancer Studies: A Partnership for Excellent Education and Research ble etablert i 2016, som et samarbeid mellom CCBIO, the Vascular Biology Program (VBP) ved Boston Children's Hospital og Harvard Medical School, og Harvard Kennedy School. Aktivitetene i samarbeidet har vært vellykket og har styrket forskningsutdanningen og samarbeidet mellom partnerne. Fase 1 av prosjektet hadde som målsetning å styrke master- og ph.d.-utdanningen, og internasjonalt forskningssamarbeid gjennom partnerskap med institusjoner i verdensklasse. Dette ble fullført gjennom flere vellykkede aktiviteter, inkludert kurset Cancer-Related Vascular Biology, et seminar i vitenskapelig skriving, dedikerte seminarer og workshops, et lab-besøksprogram og et nettverksforskningsmøte. I fase 2 av INTPART-prosjektet viderefører CCBIO alle aktiviteter fra fase 1, og utvider omfanget for å styrke ansvarlig utdanning, kreftforskning og innovasjon ytterligere gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. Med målsetningen for fase 2, vil prosjektet også kunne øve innvirkning på nasjonale og internasjonale helsepolitiske miljøer. CCBIOs fokus på ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation, RRI) integreres nå i alle prosjektaktiviteter PhD-kurset «Cancer research: Ethical, economic and social aspects" (CCBIO903; 5 ECTS) er blitt avholdt en rekke ganger, siste høsten 2021. Kurset er det eneste i sitt slag i kreftforskerutdanningssammenheng i Norge, og gir viktige bidrag inn mot studentenes refleksjon rundt etikk, økonomi og andre samfunnsmessige forhold ift. eget forskningsprosjekt. INTPART-kurset CCBIO908: Scientific Writing and Communication (2017/19/20/21; 2 ECTS) ble etablert i fase-1 prosjektet, og videreføres i fase 2 prosjektet. Det har vært et svært vellykket kurs, med stor oppslutning. Deltagelsen økte videre ved tilbudet om digital undervisning i 2020 og 2021, spesielt av kandidater ved nordiske PhD programmer utenfor Norge. Av pensum-utvikling, er to CCBIO-bøker publisert som del av fase 1 prosjektet. Ytterligere to bøker er under arbeid, utgående fra hhv. ELSA/RRI- og de biomedisinske og kliniske CCBIO-miljøene (forventet publikasjon i 2021/2022). Forskningsmiljøet ved Harvard er uten tvil det ledende og mest innovative stedet i verden for kreftforskning og utvikling, og fase 2 av prosjektet vil bidra til innovasjonskapasiteten til norsk kreftforskning ved å lære av de tette og produktive samarbeidsrelasjonene mellom akademia og medisinsk industri i Boston-området. Som en del av dette fokuset introduserer CCBIO det nye kurset Health Innovation (5 ECTS), der tema innen innovasjon og entreprenørskap formidles. Kurset holdes første gang nov-desember 2021, med betydelige bidrag fra lokale, nasjonale, og internasjonale bidragsytere, også fra Harvard-miljøet. Lab visit programmet, der studenter fra CCBIO (UiB) er på 8-12 ukers opphold i forskergrupper ved vår INTPART-partner, Vascular Biology Program, Boston Children?s Hospital, Harvard Medical School, ble etablert i fase 1 av prosjektet, og er planlagt videreført. Grunnet pandemien har en i 2020 og 2021 ikke kunnet gjennomføre lab visits. Såfremt pandemien tillater det, vil vi re-aktivere lab visit programmet i 2022. Også CCBIO-VBP Research Meeting som ble avholdt på Island i 2019 har blitt utsatt fra 2021 til tentativt august 2022. Våre INTPART fase 2-aktiviteter har generelt vært sterkt preget av pandemi-situasjonen, siden ingen fysiske møter har vært mulig. Vi har likevel, gjennom bruk av digitale verktøy, vært i stand til å opprettholde mye av den planlagte aktiviteten i 2020 og 2021. Fra høsten 2021 etablerer vi hybridløsninger for de fleste kursene. På denne måten håper vi å beholde den økte andelen internasjonalt deltagende, samtidig som vi gjenvinner fordelene ved fysisk tilstedeværelse. Siden Norge nå er gjenåpnet og vi trolig går mot en gradvis gjenåpning i USA, forventer vi å kunne reetablere full INTPART-aktivitet i 2022, inkludert lab visits.

Through this project proposal, the Centre for Cancer Biomarkers CCBIO and Vascular Biology Program, a world-class department from Boston Children’s Hospital and Harvard School of Medicine aim to reinforce and expand the partnership on integrated excellent education and research, promoting a sustainable strong partnership. During the Phase-1 project, we achieved strengthened research education at master and PhD levels; increased the student and faculty mobility; and increased international research collaboration. With the aim of strengthened responsible cancer research, innovation and research education in the Phase-2 project, we consolidate and strengthen the success activities from the Phase-1: Cancer-Related Vascular Biology course (6 ECTS), Scientific Writing Seminar and seminars on mentoring and career development. We continue the successful Lab visit program, where students from CCBIO have participated in Harvard research groups (6-12 weeks). Seminars on research dissemination and communication are developed in Phase-2. Also, a novel course initiative is presented in Phase-2: Innovation in Cancer Research. Further, we aim for a gradual transition from RRI as a parallel activity to biomedical activities, to RRI constituting an integral part of research and educational activities. The CCBIO-INTPART project clearly gives added value to higher education and research at our institution, also with added effects to the partner institution. Strengthened ELSA/RRI collaborations and integration is expected to impact national and international health policy environments, truly strengthening the impact of CCBIO research and education well beyond the university community. The inclusion and active integration of junior group leaders at both sides of the partnership in the Phase-2 project, enables and support long-term perspectives and sustainability in the partnerships, and the increased female ratio of project participants promote sustainable gender balance.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research