Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Bergen-Harvard Cancer Studies Phase 2: Continued Partnership for Responsible Education, Research and Innovation

Alternativ tittel: Bergen-Harvard Kreftstudier Fase 2: Fortsatt Partnerskap for Ansvarlig Utdanning, Forskning og Innovasjon

Tildelt: kr 3,5 mill.

INTPART prosjektet ‘Bergen-Harvard Cancer Studies: A Partnership for Excellent Education and Research’ ble etablert i 2016 som et samarbeid mellom CCBIO, et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Bergen (UiB), og 'Vascular Biology Program (VBP)' ved Boston Childrens Hospital og Harvard Medical School, et verdensledende, innovativt kreftforskningsmiljø. INTPART prosjektet ‘Bergen-Harvard Cancer Studies Phase 2: Continued Partnership for Responsible Education, Research and Innovation’, viderefører de vellykkede samarbeidsaktiviteter fra fase 1 som styrket forskning- og utdanningssamarbeid mellom forskiningsinstitusjonene, og har utvidet målsetning om å styrke ansvarlig utdanning, forskning og innovasjon i et langsiktig perspektiv. CCBIO sitt fokus på ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) har nå blitt fullstendig integrert i alle prosjektaktiviteter. Med hensyn til kursporteføljen, har tre populære PhD kurs blitt videreført og et nytt kurs om Helseinnovasjon har blitt etablert. PhD kurset CCBIO903: 'Cancer Research: Ethical, Economic and social aspects' (5 ECTS), har blitt arrangert en rekke ganger, inkludert høsten 2021. Kurset er planlagt igjen for våren 2024. Tematikken dette kurset omhandler er unikt innen høyere grads kreftforsknings-utdanning i Norge. Kurset gjør studentene bedre rustet til å reflektere rundt etiske dilemmaer, samt økonomiske og samfunnsrelevante aspekter som angår egne og andres forskningsprosjekter. INTPART kurset CCBIO908: 'Scientific Writing and Communication' (2 ECTS) ble etablert i INTPART fase 1 prosjektet i 2016, og har blitt videreført i fase 2 av prosjektet (2021/22/23). Dette har vært et svært populært kurs, som har engasjert lokale og tilreisende internasjonale studenter. Deltagelsen på kurset økte ytterligere under pandemien, da kurset ble undervist på digitale plattformer. Flaggskip-kurset for INTPART prosjektet, CCBIO907: 'Cancer-Related Vascular Biology' (6 ECTS) ble undervist i Bergen i Mars 2023. PhD studenter fra UiB og internasjonale gjestestudenter fikk en unik mulighet til å interagere med og lære fra meritterte undervisere fra Harvard Medical School, da kurset ble arrangert i Bergen over to uker. To åpne CCBIO Special Seminars ble arrangert på campus som en integrert del av kurset, og forelesninger i emner som tar sikte på å utruste studentene med ferdigheter som kan være nyttige videre i utdannings- og arbeidslivet var også åpne for alle interesserte og godt besøkt. Forskningsmiljøet ved Harvard Medical School med sitt tette og produktive samarbeidsforhold mellom akademia og medisinsk industri, er utvilsomt det mest innovative miljøet i verden når det gjelder kreftforskning og utvikling. Dette INTPART prosjektet har gjennom lærdom formidlet fra dette miljøet i Boston bidratt til å styrke innovasjonskapasiteten i norske kreftforskningsmiljø. Som en del av denne innsatsen, har CCBIO etablert et nytt kurs, CCBIONEUR912: Health Innovation ((5 ECTS), hvor emner innen innovasjon og entreprenørskap ble undervist med inspirerende presentasjoner fra lokale, nasjonale, og internasjonale partnere. Dette kurset ble holdt for første gang høsten 2021, og var det første PhD kurset som omhandlet denne tematikken ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. Med hensyn til utvikling av pensumlitteratur, har to bøker blitt publisert i INTPART fase 2 prosjektet. Fra det biomedisinske og kliniske miljøet, ble en lærebok; 'Biomarkers of the Tumor Microenvironment' (ISBN: 978-3-030-98949-1), publisert på Springer forlag i 2022. Prosjektleder for INTPART prosjektet, Lars A. Akslen var redaktør for boken, i samarbeid med Randolph S. Watnick fra VBP, Harvard Medical School. I tillegg ble boken 'Precision Oncology and Cancer Biomarkers. Issues at Stake and Matters of Concern’ (ISBN:978-3-030-92611-3), editert av Anne Bremer og Roger Strand ved UiB, publisert på Springer forlag i 2022. Labutvekslingsprogrammet, hvor studenter fra CCBIO (UiB) besøker og lærer av samarbeidende forskningsgrupper hos vår INTPART partner VBP ved Boston Children's Hospital og Harvard Medical School, ble etablert i fase 1 av prosjektet, og videreført i fase 2. Grunnet pandemirestriksjoner var det ikke mulig å gjennomføre labutveksling i 2020-2022. Tre PhD studenter fikk reise på utveksling i 2023, og to studenter har planlagt utveksling i 2024. Videre ble nettverksmøtet, som i fase 1 ble avholdt på Island i 2019, utsatt til 2024 på grunn av koronarestriksjoner. Under pandemien implementerte vi digitale og hybride løsninger som tillot oss å opprettholde mye av undervisningsaktivitetene på nett gjennom pandemien. Til tross for vellykkede resultater i form av gjennomført undervisning og sampublikasjon av pensumlitteratur, har de fysiske interaksjonene som er avgjørende for å opprettholde et styrket langsiktig forsknings- og utdanningssamarbeid lidd grunnet koronarestriksjoner i prosjektperioden.

Through this project proposal, the Centre for Cancer Biomarkers CCBIO and Vascular Biology Program, a world-class department from Boston Children’s Hospital and Harvard School of Medicine aim to reinforce and expand the partnership on integrated excellent education and research, promoting a sustainable strong partnership. During the Phase-1 project, we achieved strengthened research education at master and PhD levels; increased the student and faculty mobility; and increased international research collaboration. With the aim of strengthened responsible cancer research, innovation and research education in the Phase-2 project, we consolidate and strengthen the success activities from the Phase-1: Cancer-Related Vascular Biology course (6 ECTS), Scientific Writing Seminar and seminars on mentoring and career development. We continue the successful Lab visit program, where students from CCBIO have participated in Harvard research groups (6-12 weeks). Seminars on research dissemination and communication are developed in Phase-2. Also, a novel course initiative is presented in Phase-2: Innovation in Cancer Research. Further, we aim for a gradual transition from RRI as a parallel activity to biomedical activities, to RRI constituting an integral part of research and educational activities. The CCBIO-INTPART project clearly gives added value to higher education and research at our institution, also with added effects to the partner institution. Strengthened ELSA/RRI collaborations and integration is expected to impact national and international health policy environments, truly strengthening the impact of CCBIO research and education well beyond the university community. The inclusion and active integration of junior group leaders at both sides of the partnership in the Phase-2 project, enables and support long-term perspectives and sustainability in the partnerships, and the increased female ratio of project participants promote sustainable gender balance.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research