Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

STRIVAN - Storage and Risk Value Analysis - water and hydro reservoirs

Alternativ tittel: STRIVAN - verdsetting av regulerbart volum og risiko for volumtap i vann- og vannkraftmagasiner

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

310129

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet utvikler beslutningsstøtte-verktøy som dameiere og vannmyndigheter kan bruke til å kvantifisere verdien av reservoar-volum (magasin-volum) som tapes av på grunn av sediment oppfylling. Reservoarer lagrer vann slik at vannet er tilgjengelig for bruk når behovet for vann er tilstede, for eksempel til jordbruksvanning i dyrkingsperioder eller til energiproduksjon. Nedtappede reservoarer bidrar til å redusere flom nedstrøms og kan dermed bidra til mindre flomskader under kraftige flomepisoder. Reservoarer har derfor stor verdi både utfra et samfunnsøkonomisk og et bedriftsøkonomisk perspektiv. Det anslås at rundt 1% av volumet til klodens vannreservoarer tapes årlig pga deponering av sedimenter og dette tapet er ansett som et av de største bærekrafts-utfordringene for dam- og vannkraftindustiren. Prosjektet videreutvikler kvantitative pålitelighetsanalytiske metoder (bl.a sviktmodellering) i kombinasjon med hydrologi og sediment-vitenskap. For estimering av flom-kostander videreutvikles et eget GIS-verktøy. I kombinasjon vil disse metodene kunne analysere og verdsette tap av volum og risiko for havari grunnet store flom og sediment hendelser, samt å analysere samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk nytte av alternative tekniske løsninger. Prosjektet har så langt brukt anlegg fra Fillipinene og er nå ignag med to anlegg fra Albania som case.

The research project will provide dam owners with decision-support tools which quantify loss of reservoir storage due to sedimentation and enable them to prolong the lives of their existing reservoirs as well as build in true life cycle analysis and sustainable design into their decisions on future projects. The products of this research project are designed to be taken into broad use by the project beneficiaries, thus enabling reservoir storage to be optimized from a broader society viewpoint and enabling measures to reduce sediment deposition to be given full attention and appropriate weighting in the design of new dams. Loss of storage volume due to siltation is one of the main factors which prevents the dam industry being viewed as truly sustainable. Despite this growing need for more water storage, research into what the full cost of loss of reservoir storage is to the dam owner and society at large is very sparse. Techniques for valuation of storage are lacking on a global scale both in terms of the reduced damage due to flooding and due to loss of income due to power production losses and failure to deliver the original services the reservoir was designed for. The objective of project is also to develop a statistical method for estimation of economic risk associated with flood events combining the science and approach of reliability engineering with sediment science. The conceptual framework will be developed in parallel with using a pilot case. The starting point of the method is estimating the probability function of clogging of intake etc. under different future floods and scenarios. The focus is on high to extreme events, i.e. floods that cause extraordinary sedimentation that may result in a failure (unplanned downtime). The method can be used in the process to optimize technical hydraulic solutions and to guide decision makers on the optimal timing of the measures.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi