Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

DataBench Big Data and AI Norway - Benchmarking for Big Data and AI in practice

Tildelt: kr 0,85 mill.

DataBench "Big Data og AI Norge - Benchmarking for Big Data og AI i praksis" har fokusert på å styrke effekten av det europeiske DataBench-prosjektet for organisasjoner i Norge. Prosjektet vil gi informasjon og muligheter for bruk av prosjektresultater / verktøy for norske organisasjoner interessert i Big Data og AI - basert på resultatene fra det europeiske Big Data PPP CSA-prosjekt "DataBench - Evidence Based Big Data Benchmarking to Improve Business Performance". Videre er målet å knytte norske organisasjoner til relaterte europeiske aktiviteter og prosjekter. Prosjektet har laget et grunnlag for videre kunnskap om "Big Data og AI Benchmarking" i Norge. Det vil også gi Big Data og AI Benchmarking-støtte for interesserte organisasjoner i forhold til bruk DataBench-verktøykassen, samt arrangere seminarer / workshops om Big Data og AI i praksis relatert til benchmarking av både tekniske og forretningsmessige aspekter. Prosjektet vil forberede norske organisasjoner innen AI og Big Data for fremtidig involvering og resultatutnyttelse i forhold til Horizon Europe og Digital Europe.

Prosjektet har bidratt med kunnskap om benchmarking av Big Data og AI teknologier basert på DataBench Toolbox spredt til ulike bedrifter . En kontinuerlig oppdatering av nye AI og Big Data benchmarks støttes av denne. En demonstrasjon av bruk og effekt av denne har blitt utført i samarbeid med brukerorganisasjon Protektor med spesiell vekt på graf databaser og "triple" store databaser og videre forberedt for kommunikasjon til bedrifter i samarbeid med NorwAI SFI og DigitalNorway gjennom den planlagte European Digital Innovation Hub, NEMONOOR. Resultater har videre blitt formidlet i forhold til europeisk aktiviteter som European Big Data Value Forum med norsk deltakelse.

DataBench Norway is focusing on enhancing the impact of the European DataBench project for organisations in Norway. The project "DataBench Big Data and AI Norway - Benchmarking for Big Data and AI in practice" willl provide information and opportunities for use of project results/tools for Norwegian organisation in the area of Big Data and AI, based on the results from the European Big Data PPP CSA project" DataBench - Evidence Based Big Data Benchmarking to Improve Business Performance". Further to connect Norwegian organisations to the related European activities and projects. The project will establis and operate of a network on "Big Data and AI Benchmarking" in Norway. It will also provide Big Data and AI Benchmarking support provided for interested organisations using the DataBench toolbox and arrange Seminars/Workshops on Big Data and AI in practice with evidence based benchmarking of both technical and business aspects. It will prepare Norwegian organisations in the AI and Big Data for future involvement in Horizon Europe and Digital Europe.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder