Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Robotic self-propelled pipeline multisensory scanner - ROMUS

Alternativ tittel: Multimodal 3D robot-skanner for rørinspeksjon

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

310139

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hovedmålet med ROMUS-prosjektet er en multimodal 3D robot-skanner for som kan inspisere rørledninger og dens nærmeste omgivelser for mangler og feil. Vi vil utvikle en kombinasjon av en høyoppløselig ultrabredbånd impulsradio (UWB-IR) radar og ultralyd sensor som gir 360 grader gjennomsyn fra innsiden av rør fylt med enten luft eller vann og slam. Vi har utviklet en prototype og testet denne i rørledning i laboratorie. Foreløpig har vi gjennomført tester med radarsensor, og vi forventer å ha ultralydsensor klar for testing i første kvartal 2022. Før dette vil vi gjennomføre tester av roboten i rørledninger brukt operasjonelt som vi har mottatt fra brukermiljøer. Vi forventer å kunne gjøre de første tester i andre kvartal 2022 med kombinert radar- og ultraklydsensorer i operasjonelle omgivelser. Inspeksjon av vann og avløp og vannkraftsledninger er påkrevd både ved bygging og vedlikehold av rørledninger. Derfor er markedspotensialet for en rørledningsskanner som ROMUS nært knyttet til bygg- og vedlikeholdsmarkedet. En rapport publisert i 2017 av Norsk Vann BA anslår de kommunale investeringsbehovene i vann og avløpsinfrastruktur frem til 2040 å være mer enn 280 milliarder kroner i Norge alene, hvorved 183 milliarder kroner, eller om lag 7,3 milliarder kroner per år, er i fornyelse av vann & avløpsrørledninger.

The primary objective of this project is a robotic self-propelled autonomous and battery-driven pipeline multi-sensory scanner called ROMUS, which can inspect pipelines and its immediate surroundings for defects and faults. The core challenge of inspecting pipes is the limited access to the inner pipes. Additionally, the pipes may be either filled with water or air which require a different set of sensors. We will develop a multimodal combination of a high-resolution ultra-wideband impulse radio (UWB-IR) radar and ultrasonic transducers (UT) that provides full circumferential (360°) see-through capabilities from inside pipes filled with either air or water. The high-volume data achieved will be analysed by advanced signal processing and visualization algorithms in combination with machine learning algorithms providing not only visualization of the pipes, but also identify internal fatigue on the lattice structure and detect different types of deficiencies with precise geographical position. The service of pipeline inspection for industries such as water & wastewater and hydropower is called upon in relation to both construction and maintenance of pipelines. Hence, the market potential for a pipeline scanner such as ROMUS is closely related to the construction and maintenance market for these industries. A report published in 2017 by Norwegian Water BA estimates the municipal investment needs in water & wastewater infrastructure till 2040 to be approximately NOK 280 billion in Norway alone, whereby NOK 183 billion, or about NOK 7.3 billion per year, are in renewal of water & wastewater pipelines. Substantial revenue and profit can be made by selling the robot product and data services to pipeline owners, contractors, and inspectors worldwide, both governmental and private.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena