Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

The link between household and firm finance: family firms, family networks, and family resource constraints

Alternativ tittel: Sammenholden mellom privat og bedriftsfinans: familiebedrifter, familie nettverk, og begrensete ressurser

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektnummer:

310146

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Vi undersøker hvordan et plutselig likviditetssjokk i den personlige økonomien til bedriftens eiere forplanter seg til bedriften. Den spesifikke situasjonen vi studerer er hvordan endret formuesbeskatning av familiens privatbolig slår inn i familiebedrifters økonomi. Resultatene, som baserer seg på norske data, tyder på at likviditetssjokket i personlig økonomi forverrer bedriftens økonomi: Når formuesskatten på eierens bolig øker pga. skatteregelendringer, svarer familiebedriften med å betale høyere utbytte og høyere lønn til eieren. Bedriften får deretter lavere likviditet, lavere vekst og lavere lønnsomhet.

In recent years, there has been a growing literature at the intersection of corporate finance and household finance. Better and larger datasets have allowed researchers to address important questions about financial constraints, firm growth and entrepreneurial talent (Hurst and Lusardi 2004, Hvide and Møen 2010, Schmalz, Sraer and Thesmar, 2017). This literature has provided new evidence on the returns to entrepreneurship, financial constraints facing startups, and the factors that influence entrepreneurial success. In this project, we aim to contribute to this new and growing literature. We will focus on the interface between the personal and the corporate sphere. We plan to examine two main research questions: 1. How are personal liquidity shocks transmitted to the firm level? 2. How important are a family’s financial and human resources for the success of the family firm?

Aktivitet:

FINANSMARK-Finansmarkedet