Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Flexible Marine Infrastructure for Future Energy Value Chains

Alternativ tittel: Fleksibel Marin Infrastruktur for Fremtidige Energiverdikjeder

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektnummer:

310148

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Geografi:

Naturgass er det desidert reneste fossile brenselet og reduserer CO2-utslippene med 25%, NOx-utslippene med 85% og eliminerer SOx- og partikkelutslippene med 99% sammenlignet med olje. Utslippsbesparelsen er enda større dersom du sammenlikner med kull. Naturgass vil derfor være en av de viktigste brobyggerne på kort til mellomlang sikt, når man skal gå fra dagens høykarbonsamfunn til fremtidens fornybare og miljøvennlige samfunn. Det er dessverre noen utfordringer med utviklingen av LNG-infrastruktur som kan bremse brobyggingen. Den viktigste flaskehalsen er infrastrukturkostnadene for overføringsløsningen mellom LNG-tankeren og terminaler på land. Den nåværende løsningen for dette er å bygge kaier eller pirer som er tidkrevende, kostbare og lite skalerbare med størrelsen på terminalen. For å overkomme denne barrieren for distribusjon av LNG og for å redusere kostnadene betydelig, har ECONNECT Energy utviklet IQuay®, enen flytende overføringsløsning for fluider. Etter å ha levert den første kommersielle UTS-overføringsløsningen i 2017, har ECONNECT Energy etablert seg som en solid aktør i LNG-bransjen, og bevist at flytende overføringsløsninger av LNG er enda mer fordelaktig enn først antatt. I løpet av FlexMarIn-prosjektet, støttet av Norges forskningsråd, vil ECONNECT Energy og den norske, verdenskjente forskningspartneren SINTEF drive banebrytende forskning som kombinerer felt som avansert prosessteknologi og hydrodynamikk for å ta IQuay-teknologien til neste nivå. Resultatet vil muliggjøre utrulling av IQuay i enestående skala og dermed også distribusjon av renere energi til områder hvor det i dag ikke er mulig.

LNG-strømning gjennom et fleksibelt system innebærer komplekse strømningsfenomen som per nå ikke er forstått fullt ut og tradisjonelle korrelasjoner mislykkes i å forutsi trykktap for underkjølte kryogeniske fluider. FlexMarIn skal løse disse utfordringene ved å utvikle prediktive modeller for masse- og varmeoverføring i fleksible rør og utvikle en detaljert dynamisk prosessmodell for å videre forbedre UTS-teknologien. Detaljerte modeller vil bygges ved bruk av spesialiserte simuleringssoftware og bli validert mot eksperimentelle testdata. Resultatene vil videre brukes i prosessmodeller på systemnivå, som vil bli bygget ved bruk av state-of-the-art dynamisk modellering- og simuleringssoftware. I tillegg til LNG-overføring vil CO2-overføring bli undersøkt som ledd i utvikling av distribusjonsinfrastruktur for karbonfangst og lagring (CCS).

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2