Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

iDROP Oceanid™ Navigator (iDRONA)

Alternativ tittel: iDROP Oceanid™ Navigator (iDRONA)

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektnummer:

310157

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Oceanid? farkostens fremdrift er basert på gravitasjon og enheten instruert til autonomt å gli lateralt i vannsøylen til en på forhånd definert posisjon på sjøbunnen, hvor den kan gjennomføre vitenskapelige måleoppgaver. Når innsamling er ferdigstilt og sensor data lagret vil enheten utføre en miljøvennlig re-ballastering som vil skape en positiv oppdrift, og fremdrift, som bringer denne tilbake til overflaten der den kan berges ombord. Når enheten forserer den vertikale vannsøylen, synkende eller stigende, kan et sett med komplementære sensorer hjelpe og forbedre kvaliteten på fartøys-kontrollen i sanntid, eller samle inn- og etterbehandlet sensor data for fremtidig utnyttelse ifbm re-installasjon eller hvis flere farkoster skal installeres sekvensielt. Måling og logging av grunnleggende sensor data som trykk, temperatur og saltinnhold, i forskjellige vannlag som passeres, kan brukes til å forbedre den akustiske kommunikasjonen, og dernest forbedre posisjoneringen under vann gjennom akustisk avstands-måling og triangulering. Alle farkoster kombinerer en høykvalitets treghetsmåler, trykk- og kompassdata, og den digitale tvilling modellen av farkosten, for å estimere relativ posisjon langs den planlagte glide banen. Dette prosjektet tar sikte på å måle differansen i dette estimerte datasettet med de posisjonene som er beregnet basert på triangulering og akustiske avstandsmålinger. Ved å samle inn datasettet fra bevegelsen til en farkost, eller ideelt sett flere farkoster utplassert i flere himmelretninger, og dernest post-prosessere data-volumet, forventes det å være i stand til å etablere en nøyaktig strømprofil tilnærmet sanntid. Denne mulig høyoppløselige strømprofilen, målt utelukkende basert på eksisterende maskinvare i den enkelte farkost og kollektivt behandlet ombord på støttefartøyet, kan til slutt lastes opp for ytterligere å forbedre kvaliteten på fartøys-kontrollen av nye installasjoner, for eksempel ved forbedret posisjonerings nøyaktighet og mer effektiv sideforflytning fra fartøy. Det er i perioden utført skalerte forsøk ombord i R/V Gunnerus (/NTNU) med ROV-støtte, hvor bl.a. akustiske målinger, lydhastighet og strømmålinger er gjennomført for etablere et datasett til videre utvikling av prosesserings algoritmer, typ. posisjonsestimering og etablering av strømprofil. Resultatene har allerede ført til korrigering av test-plan, gitt en kalendermessig forsinkelse i offshore testing til kv-2/2022, og nye detaljerte del-tester er under forberedelse for testing i vann i kv-4/2021. Ny leverandør for akustisk utstyr er valgt og allerede implementert, og et mindre antall "dummy" farkoster etablert for å fase inn ny akustikk og driverelektronikk.

Environmental monitoring is also challenging in terms of ideally covering larger area of exploration, and longer-term measurements, compared to a more condensed production focus in an offshore license, i.e. requesting more efficient deployment of large survey spreads with a coarse sensor density. This also requires means of effective underwater communication and control, since an adoption of vessel-of-opportunity is foreseen and hardwiring between sensors physically impractical. The project proposed addresses all three challenges described above – cost efficient deployment and operation, flexibility and scalability. Complementary to a recently completed R&D-initiative (Oceanid™), funded by the European Commission (through the Horizon 2020 program), it is proposed to further investigate the concept of free-drop nodes. Or drones that “transport” a generic sensor payload laterally away from the surface drop-point, accurately and repeatedly to a predefined location on the seafloor, and upon completing the survey, return safely to the surface. The drones are purely propelled by gravity shift and a patented and environmental neutral salt-slurry ballast. Our initiative is targeting a variety of applications, e.g. installation inshore or large seismic surveys offshore. The challenge is the underwater communication and navigation, and the development of tools supporting a safe control of all autonomous activity. Based on the proposal - an efficient and accurate positioning capacity with high update-rate, the digital twin, a viritual representation of the autonomous drop-node, will allow a post-process comparison. One instance could be dedicated to the ocean current influencing the actual trajectory path, and the subtraction between the real- and simulated dataset post-processed to establish a high-density current profile. No additional sensor hardware is required, and the results can immediately be re-used for new deployments to further improve operational efficiency.

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum