Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FucoMed - Fucoidan for biomedisinske applikasjoner

Alternativ tittel: FucoMed - Fucoidan for biomedical applications

Tildelt: kr 16,3 mill.

Prosjektnummer:

310167

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

I første halvdel av Fucomed-prosjektet har Alginor fokusert på utvinning og rensing av fucoidan fra Laminaria hyperborea (L.hyp). Utvinningen og rensingen er blitt optimalisert i Alginors egne laboratorier, samt i eksterne pilotanlegg hvor det har blitt produsert flere kilo renset fucoidan. SEC-MALS-analyser viste ultrahøy gjennomsnittsmolekylvekt på mer enn 5000 kDa. ICP-MS, FT-IR og Raman-analyser avdekket høy sulfateringsgrad. Den høye molekylvekten og sulfateringsgraden er indikatorer på høy bioaktivitet, hvilket er relevant for bruk i medisinske og farmasøytiske applikasjoner, helseprodukter og kosmetikk. En studie gjennomført på Alginors fucoidan har vist at fucoidan fra L.hyp kan ha beskyttende effekt mot oksidativt stress og jernavhengig celledød. Slike faktorer er vanlige i forløpet til død i nevronceller, som kan medføre blindhet, netthinne- og hjerneblødning (DOI: https://doi.org/10.3390/md19100557). Videre ble Alginors rensede fucoidanekstrakt bekreftet for ikke-toksisitet og høy biokompatibilitet. Ulike strukturelle egenskaper i fucoidan medfører forskjellige bioaktive egenskaper. I de kommende månedene skal prosjektet fokusere på å skille renset fucoidan i forskjellige molekylvektfraksjoner. Disse fraksjonene vil bli kjemisk karakterisert og testet for individuelle bioaktive egenskaper.

Fucoidan er et produkt som ekstraheres fra tare og som brukes i markedssegmenter som medisin, farmasi, kosmetikk og kosttilskudd. Mesteparten av fucoidanet som produseres i dag er av lav molekylvekt og kan dermed kun benyttes som kosttilskudd. Det er en mangel på fucoidan med høy molekylvekt og sulfateringsgrad, noe som begrenser forskning på fucoidanets fordelsaktige bioaktive egenskaper og bruk i medisinske applikasjoner. Alginors innovative og grønne AORTA-teknologi, som baserer seg på totalutnyttelse av stortaren Laminaria hyperborea (Lh), har vist seg å kunne produsere fucoidan med høyere molekylvekt og sulfateringsgrad enn dagens produkter, og flere potensielle kunder har meldt sin interesse for Alginors produkter. Til tross for mangel på kvalitetsfucoidan har det vist seg vanskelig for andre internasjonale bedrifter å utvikle lignende løsninger som Alginor. Først og frem pga Alginors unike ekstrakasjonsmetode. Det er kun ved spesifikke prosessbetingelser man kan hente ut høysulfatert fucoidan. Så mye som 60% av den totale Lh bestanden antas å finnes langs Norskekysten. Storbritannias kyst har også en stor andel av denne taretypen, men her har de innført et høsteforbud som i praksis betyr at Norge er eneste landet som høster Lh i større skala. Dette prosjektet skal utforske mulighetene som finnes i fucoidanmarkedet gjennom økt forståelse for produktet og dets egenskaper, og hvordan dette kan skreddersys mot ulike markedssegment. Prosjektet vil se på hvilke faktorer som påvirker fucoidans molekylvekt og sulfateringsgrad. Molekylvekt og sulfateringsgrad til fucoidan skal deles inn i høy, middels og lav. Dette prosjektet skal kartlegge disse tre produktkategoriene og undersøke hvilke prosessfaktorer som fører til de ulike molekylvektene og sulfateringsgraden, samt hvilket bruksområde de egner seg best for.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena