Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Autonomous Universal Transport Of People In Viken County Council

Alternativ tittel: Universell selvkjørende transport i Viken Fylkeskommune

Tildelt: kr 5,4 mill.

For de fleste av oss er hverdagslogistikken en hard nøtt å knekke. Mange har et hektisk hverdagsliv med jobb, parallelle aktiviteter for barna, henting i barnehagen og besøk hos besteforeldre som bor litt for langt unna. Gjennom AUTOPIA ønsket vi å forenkle folks hverdagslogistikk ved å ta i bruk ny teknologi og en ny, fremtidsrettet form for mobilitet. Dette gjorde vi ved å demonstrere fordelene delte, selvkjørende kjøretøy kan ha som en integrert del av kollektivtrafikken. Introduksjonen av selvkjørende kjøretøy på norske veier kan komme til å påvirke transportnettverket vårt på flere forskjellige måter. Dersom alle privatbiler blir selvkjørende vil det kunne medføre en dramatisk negativ effekt på antall kjørte kilometer og en potensiell kollaps av dagens trafikksystem. Om en flåte av mindre, delte selvkjørende kjøretøy derimot kombineres med kollektivtransport med høy kapasitet vil flere kunne la privatbilen stå og den totale mengden kjøring på veiene våre vil kunne reduseres. AUTOPIA tok sikte på å demonstrere fordelene ved sistnevnte scenario, med et mål om å bevege den kommende innføringen av selvkjørende kjøretøy i riktig retning. I AUTOPIA ble mindre, selvkjørende kjøretøy introdusert som en del av kollektivtrafikktilbudet i et geografisk avgrenset område. Hensikten var å kunne tilby en mer fleksibel, kundeorientert tjeneste som dekket flere reisebehov for flere og dermed kunne redusere behovet for bruk av privatbil i området. AUTOPIA viste at selvkjørende kjøretøy kan håndtere nordiske vinterforhold, noe som er et stort steg i retning av å gi reell kundeverdi i områder med kalde vintre. Kjøretøyene oppnådde betydelig høyere fart enn tidligere piloter hvor maksimumshastigheten hadde vært 18 km/t. Kjøretøyene i piloten oppnådde hastigheter opptil 30 km/t og fikk tillatelse til å kjøre på veier med fartsgrense inntil 40 km/t. Piloteringen opprettholdt målsetningen om 0-null skader eller ulykker under prosjektet. AUTOPIA resulterte også i læring i form av kundeaksept av selvkjørende kjøretøy, modning av regulatoriske organer, forbedret kompetanse på de selvkjørende kjøretøyenes rolle i fremtidig mobilitetsplanlegging og støttefunksjoner, samt bidro til raskere markedsintroduksjon av selvkjørende kjøretøy. Hovedmålet med å validere fordelene med en flåte av delte, selvkjørende kjøretøy i reell operasjon ble ikke oppnådd gjennom prosjektet. Modenheten til den digitale sjåføren som var tilgjengelig for prosjektet hindret målsetningen om å nå ubemannet operasjon. Kjøretøysplattformen (selve bilen) var en annen avgjørende faktor som hindret sjåførløs operasjon. I fremtiden anbefales det fra AUTOPIA å verifisere at kjøretøysplattformen har tilstrekkelige kapabiliteter for integrasjon med den digitale sjåføren og at kjøretøysplattformen har tilstrekkelig redundans. Forsinkede leveranser (Covid-19) av elektriske kjøretøy hindret også testing av bestillingsfunksjonalitet ved reell kjøring i et geografisk område. Bestillingsfunksjonaliteten ble derfor testet ved simulering av løpende bestillinger av transport i et finmasket rutenett i pilotområdet, slik at læring kunne skapes i prosjektet. Læringen fra AUTOPIA-samarbeidet er dokumentert i et større antall læringsrapporter. Disse omhandler ulike temaer som universell utforming av selvkjørende kjøretøy, vinterdrift, interaksjon med øvrig trafikk, resultater fra brukerintervjuer/-undersøkelser og mye mer. Læringsrapportene er beskrevet til slutt i rapporten, og vil være tilgjengelig i sin helhet på Ruters nettsider.

The AUTOPIA project showcased that AVs realistically can handle Nordic winter conditions, which is a ground breaking step towards providing real customer value in areas with cold winters. AUTOPIA also realized benefits in terms of customer acceptance of AVs and the demonstrated service at site, development of regulatory bodies, enhanced competencies on AVs’ role in future mobility planning and supporting functions, as well as contributing to faster market introduction of AVs. The project partners had complementary coverage in various functional areas and worked to realize the innovations of AUTOPIA in their respective domains, such as public transport authority, road owner, technological expert on AVs or as research institution. The following long-term changes in society can be expected as the results from AUTOPIA are realized in larger scale, to other geographical areas and through dissemination activities 1) Improved and more inclusive mobility for all 2) Reduction of kilometers travelled by private cars 3) Reduced congestion in urban areas 4) Freeing of urban space 5) Improved road safety 6) Facilitated public-private partnership and building of capabilities.

AUTOPIA is aimed at assessing and demonstrating the benefits of incorporating fleets of shared connected automated electric vehicles to public transport systems. The project will validate the potential of the concept to result in safer, more affordable and greener urban mobility, supporting the long-term goal of healthier, more accessible, sustainable and liveable cities. Recent analysis carried out for Lisbon (IFT study) and Oslo (COWI study) have estimated that the adoption of MaaS fleets of automated vehicles could reduce CO2 emissions up to 62% (Lisbon case) and the number of vehicles up to 84-93% (Oslo case). This shows the impact potential of the reduction of private cars on congestion, air pollution and freeing up urban space, whilst reducing energy consumption and resources used for production of vehicles globally. The project is promoted by a complementary group of public and private partners that will jointly move beyond the limitations of theoretical studies and limited small-scale pilots with slow-speed vehicles. AUTOPIA will demonstrate a fleet of highly capable vehicles with the prospect of solving peoples’ everyday mobility in an enclosed geographical area. Only when a mobility service of high enough quality is in place it could be possible to learn how customer behaviour can be changed sustainably in the direction of the estimated beneficial scenarios. The most critcial R&D challenges would be the deployment of new vehicle technology as a stable service integrated with existing public transport network and obtaining the customer acceptance of such services. The AUTOPIA project has leading partners in key functional domains which not only ensures access to critical competenices for implementation and close customer access, but each organization would also be a critical player in realizing the innovation potential following concultion of the project.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025