Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Laser Radar for Safe and Clean Seas

Alternativ tittel: Laser Radar for Sikker ferdsel og Godt Miljø til havs

Tildelt: kr 19,8 mill.

Prosjektnummer:

310178

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Organisasjon:

Geografi:

Sikkerhet til sjøs og i oljeindustrien avhenger av avanserte IT løsninger og ikke minst teknologier som radar, satellitt-overvåkning, GPS og integrerte softwareløsninger. Det samme forholdet gjelder innen miljøovervåkning og innen maritime næringer, så som fiskeri og opprett. Dette prosjektet introduserer en ny teknologi som vil forbedre ytelsene og funksjonene innenfor mange kritiske anvendelser, så som sikker navigasjon, autonome skip og undervannsfarkoster, og miljøanvendelser så som monitorering av opprett og fiskebestandsovervåkning, og kontroll med plastforurensning i havet. Den nye teknologien er laser basert radar. Standard radar systemer kan se gjennom tåke og regn på lang avstand, men gir uklare bilder og har problemer i høy sjø og kan ikke se ned i sjøen. Visuelle systemer kan gi gode og skarpe bilder, man bare for ting på overflaten og på kort hold. LADAR teknologien som vi jobber kombinerer de positive fordelene med begge teknologiene og gir mulighet til å se presist små objekter, også nede i vannmassene, og på lengre hold. Spesifikt for teknologien er også at den blir i prosjektet videreutviklet til å bruke mange farver i lysspekteret slik at en presist kan beskrive gjenstander, kjemisk sammensetning samt også brukes for å måle nano og mikroobjekter, slik som plast i havet. Prosjektet jobber sammen med norske forskningsinstitusjoner (NTNU, NIVA, FFI, UiO) for å utrede og forske på fysikken bak konseptet. Videre arbeides det med norske og internasjonale anvendere. Prosjektets sluttresultat er forskningspublikasjoner samt verifikasjonsdata.

The project goal will be to build laser based remote sensing devices for maritime safety and security. The consortium will perform a design iteration of its current engineering prototype which was developed with a focus on maritime security. After an extensive test campaign and market research in 2018 and 2019, the consortium will develop this product for the maritime safety and autonomous shipping market. These pre-production prototypes will also include advanced electronic components such as proprietary PCBs. This will enable the consortium to reduce the size of the sensor system and to integrate all components into the sensor head, eliminating a base electronics unit. This will not only increase the functionality and attractiveness of the LADAR in the target markets high-speed vessels, high-value vessels and autonomous vessels but also feasibly allow the future possibility of sensor application to the private super yacht sector, drones and technology leaders in port, offshore and fishing operations. These pre-production prototypes will be field-tested on various platforms. Through a partner, Ladar Ltd., the consortium members are since 2019 involved in a pilot project in autonomous shipping applications together with the Port of Rotterdam. The consortium will expand this activity to involve the Norwegian DoD and Kongsberg. Another outcome of the project will be investment in the development of advanced software algorithms, that will include a set of scanning patterns to adapt to the environmental conditions and autocalibration of the sensor, interface design with other sensors on board of vessels (both manned and autonomous), object detection and classification algorithms, and object tracking algorithms. The aim is to develop an open platform, on which independent software engineers can later programme specific applications. Furthermore, we will embark on the process of EMC verification and type approval with an external certification body 9e.g. DNV-GL).

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2