Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Modulære dekksystemer: FORSTERK

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektnummer:

310182

Prosjektperiode:

2019 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Retyres AS sin patenterte løsning for modulære dekksystemer innebærer en betydelig forenkling av sykkelpendleres hverdag og vil således bidra til økt helårssykling i urbane områder. Det modulære systemet åpner også for nye produksjonsmetoder og materialtyper som på sikt vil kunne bringe produksjon av dekk tilbake til EU og potensielt resirkulerbare dekk. FORSTERK prosjektet har som formål å forsterke virkningene av H2020-prosjektet ved søke samarbeide med norske aktører innen både næringsliv og offentlig sektor. Prosjektets aktiviteter har vært fokusert på: 1) Søke samarbeid med norske sportsaktører (retail butikker, kjeder og sykkelmerker) 2) Søke samarbeid med norske bedrifter (selskaper med kyss-markedsføringseffekt for reTyre) 3) Søke samarbeid med offentlige aktører 4) Hjelpe andre selskaper med å lykkes i sine søknader 5) Sikre tilbakemeldinger og oppfølging av norske brukere Oppsummering: Prosjektet har vart fra 01.10.2019 til 01.03.2020 og har vært en stor suksess for bedriften. Aktivitetene i prosjektet har medført at reTyre idag har betydelig flere samarbeidspartnere enn før prosjektet startet slik oppsummert i prosjektrapporten. Gjennom prosjektet har selskapet vært i stand til å tilby partnere den oppfølgingen og pakke-løsningen de trenger for å begynne med reTyres produkter. reTyre har gjennomført flere utendørs events for å styrke lokale samarbeid og synlighet i Norge, og således også forsterket relasjoner til norske partnere. Grunnet Covid-19-pandemien har reTyre ikke vært i stand til å gjennomføre Workshops slik planlagt, men heller gitt omfattende hjelp til 2 selskaper i deres søknadsprosesser.

FORSTERK-prosjektet har resultert i pilotsamarbeid med 4 butikker/verksteder, 1 sportskjede, 4 sykkelmerker, 1 el-sparkesykkel-merke, 6 kommuner, 3 bedrifter og 1 offentlig organisasjon. Likefult har prosjektet medført økt innsikt produktets kvaliteter og utfordringer ved at reTyre har kunne hatt tett dialog med partene og således fått innsikt i deres opplevelse av produktene. Dette har medført at produkter har blitt utbedret, for eksempel ved å utbedre refleksstriper på bakgrunn av krav fra pilotkunder. Ved å følge opp pilot-testere hos alle pilot-partner-bedrifter har reTyre klart å oppnå en økt innsikt i deres behov slik at vi har fått forsterket vår kommunikasjon rundt fordelene med våre produkter. ReTyre har også oppnådd samarbeid med ulike kommuner der produktene har blitt profilert.

Hovedmålet bak EUs og forskningsrådets engasjement i Technium er miljøeffekten et modulært dekksystem vil ha via 1) Samfunnseffekt: Endret bruksmønster hos brukeren, 2) Materialbruk: Reduksjon i gummiforbruk og 3) Produksjonsteknologi: Mulighet for automatisert produksjon av dekk i EU. Forutsetningen for gjennomslagskraft er aksept hos sykkelprodusenter verden rundt. For å oppnå dette må verdiløfter dokumenteres og bevises. Her har vi en god mulighet til å gjennomføre pilotprosjekter sammen med norske selskaper og organisasjoner for å danne dette datagrunnlaget. Norge er et foregangsland innen miljøteknologier og miljøfokus, og slike pilotprosjekter vil være fordelaktig for både nøringsliv og samfunnsliv. Hensikten med pilotprosjektene er å teste det modulære systemet hos ulike aktører for å dokumentere og verifisere 1) kvaliteten ved produktene, 2) effekten for brukeren og verdikjeden, 3) Samfunnsnytten. Dette datagrunnlaget er viktig for å lykkes med endring i dekkindustrien, og gir norske deltakere mulighet til å være først ute med implementering av miljørettet innovasjon.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder